Referens > Scriptsteg > Scriptsteg (efter kategori)
 

Scriptsteg (efter kategori)

Scriptsteg för att öppna menyalternativ

Dela databas

Hjälp

Öppna filtillval

Öppna Hantera containrar

Öppna Hantera databas

Öppna Hantera datakällor

Öppna Hantera layouter

Öppna Hantera teman

Öppna Hantera värdelistor

Öppna inställningar

Öppna Mina appar

Öppna Redigera sparade sökningar

Öppna scriptfönster

Öppna Sök/Ersätt

Öppna värdar

Överför till FileMaker Server

Scriptsteg för filer

Konvertera fil

Ny fil

Reparera filer

Skriv ut

Skrivarinställning

Spara en kopia

Stäng fil

Utforma enligt systemet

Öppna databasen för gäster

Öppna fil

Scriptsteg för fält

Ersätt fältinnehåll

Exportera fältinnehåll

Infoga användarnamn

Infoga bild

Infoga dagens datum

Infoga fil

Infoga från enhet

Infoga från index

Infoga från senast besökt

Infoga från URL

Infoga klockslag

Infoga ljud/video

Infoga PDF

Infoga resultat

Infoga text

Ställ in nästa löpnummer

Tilldela fält

Tilldela fält efter namn

Uppdatera fältinnehåll

Scriptsteg för fönster

Ange fönsterrubrik

Flytta/Ändra storlek på fönster

Justera fönster

Nytt fönster

Ordna alla fönster

Rulla fönster

Stäng fönster

Sätt förstoringsgrad

Uppdatera fönster

Uppdatera inte fönster

Visa som

Visa/dölj menyrad

Visa/dölj textlinjal

Visa/dölj verktygsfält

Välj fönster

Scriptsteg för konton

Aktivera konto

Logga in igen

Lägg till konto

Radera konto

Återställ kontolösenord

Ändra lösenord

Scriptsteg för poster

Duplicera post/sökpost

Exportera poster

Importera poster

Kopiera alla poster/sökposter

Kopiera post/sökpost

Nollställ tabell

Ny post/sökpost

Radera hittade poster

Radera portalrad

Radera post/sökpost

Spara poster i Excel-format

Spara poster i PDF-format

Spara poster som ögonblicksbildlänk

Verkställ post/sökpost

Återställ post/sökpost

Öppna post/sökpost

Scriptsteg för redigering

Klipp ut

Klistra in

Kopiera

Markera allt

Radera

Ställ in markering

Sök/Ersätt

Ångra/Gör om

Scriptsteg för rättstavning

Installera ordlista

Kontrollera aktuell post

Kontrollera det markerade

Kontrollera hittade poster

Rättstava ordet

Tillval för rättstavning

Ändra egen ordlista

Scriptsteg för sökresultat

Förfina sökning

Sortera ej poster

Sortera poster

Sortera poster efter fält

Sök efter matchande poster

Uteslut

Uteslut flera poster

Utför snabbsökning

Utför sökning

Utvidga sökning

Visa alla

Visa endast uteslutna

Ändra senaste sökning

Scriptsteg för övriga funktioner

# (Kommentar)

Aktivera pektangentbord

AVPlayer Ange tillval

AVPlayer Ange uppspelningsläge

AVPlayer Spela upp

Avsluta programmet

Hämta katalog

Installera menyuppsättning

Installera Plug-In

Pip

Röstmeddelande (macOS)

Skicka e-post

Skicka Event

Skriv till disk

Slå telefonnummer

Ställ in webbvisaren

Tillåt formateringslisten

Uppdatera objekt

Uppdatera portal

Utför AppleScript (macOS)

Utför DDE-kommando (Windows)

Utför SQL

Visa anpassad dialogruta

Öppna URL

 

Scriptsteg i kategorin Kontroll

Ange animering för layoutobjekt

Ange variabel

Avbryt script

Avsluta script

Else

Else If

End If

End Loop

Exit Loop If

If

Installera OnTimer-script

Konfigurera lokal notis

Konfigurera script för zonövervakning

Loop

Manuell felhantering

Paus/fortsätt script

Tillåt användaren att avbryta

Utför script

Utför script på server

Scriptstegen Förflytta/Byt läge

Bearbeta

Granska

Gå till fält

Gå till föregående fält

Gå till layout

Gå till nästa fält

Gå till objekt

Gå till portalrad

Gå till post/sökpost/sida

Gå till relaterad post

Stäng flytande fönster

Sök