Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för fönster > Ange fönsterrubrik
 

Ange fönsterrubrik

Ändrar rubrik för ett fönster.

Se även 

Tillval 

Aktuellt fönster byter namn på det aktuella förgrundsfönstret när scriptsteget utförs.

Fönsternamn väljer ett namngivet öppet fönster.

Endast aktuell fil begränsar matchningarna till den aktuella filen (om du inte väljer detta alternativ matchas alla tillgängliga FileMaker Pro Advanced-filer).

Nytt namn anger den nya fönsterrubriken.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Ja 

FileMaker Cloud 

Ja 

FileMaker Data API 

Ja 

Anpassad webbpublicering 

Ja 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Du kan ändra namnet på vilket öppet fönster som helst.

Fönsternamnsval är inte skiftlägeskänsliga.

Exempel 1 

Utför en sökning och anger att antalet hittade poster ska visas i fönsterrubriken.

Utför sökning [Återställ]
Ange fönsterrubrik [Aktuellt fönster; Ny rubrik: Get ( HittadePoster ) & " hittade poster"]

Relaterade avsnitt 

Definiera beräkningsfält

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)