Referens > Scriptsteg > Scriptsteg i kategorin Kontroll > Installera OnTimer-script
 

Installera OnTimer-script

Kör ett angivet script med angivet tidsintervall.

Se även 

Tillval 

Med Script kan du ange vilket script du vill utföra.

Med Valfri scriptparameter kan du ange en scriptparameter för det angivna scriptet.

Intervall i sekunder är det antal sekunder som timern väntar innan scriptet körs.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Nej 

FileMaker Cloud 

Nej 

FileMaker Data API 

Nej 

Anpassad webbpublicering 

Nej 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 10.0

Beskrivning 

Det här scriptsteget installerar en enda timer på det aktiva fönstret och upprepar angivet script i det fönstret tills ett annat steg för Installera OnTimer-script installerar en timer i fönstret eller tills fönstret stängs. Du kan stoppa en installerad timer genom att köra ett annat Installera OnTimer-scriptsteg utan att ange något script eller intervall.

Kommentarer 

Om ett script körs kommer script som är kopplade till en timer inte att köras förrän scriptet som körs har avslutats.

Om det aktiva fönstret har en installerad timer och användare eller ett script öppnar ett nytt fönster överförs timern till det nya fönstret.

Varje fönster kan ha en separat timer som är aktiv samtidigt. Timrarna fortsätter att köras även om fönstren är i bakgrunden eller dolda. Om du använder dialogfönster och timrar, se Om fönsterstilar.

Värdet för alternativet Valfri scriptparameter utvärderas när timerscriptet körs, vilket kan ske mycket senare än när timern installeras. Vid den här tidpunkten har Get ( ScriptParameter ) inget värde, eftersom ett timerscript aldrig startas samtidigt som ett annat script körs. Om du vill ange ett värde för timerscriptet som ska användas senare använder du en konstant, ett globalt fält, en global (ej lokal ) variabel eller en beräkning med hjälp av andra funktioner än Get ( ScriptParameter ) i scriptstegets alternativ Valfri scriptparameter.

Mer information om hur du kör script enligt schema och oberoende av öppna fönster finns i hjälpen till FileMaker Server och dokumentationen för FileMaker Cloud.

Exempel 1 

Använder steget Installera OnTimer-script för att köra scriptet Klocka en gång i minuten.

Script: Klocka OnTimer

Installera OnTimer-script ["Klocka"; Intervall: 60]

Script: Klocka

Tilldela fält [Klocka::Tid; Get ( AktuellTid )]

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)

Konfigurera scripttriggers

Använda variabler