Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för fält > Infoga användarnamn
 

Infoga användarnamn

Klistrar in det aktuella användarnamnet i ett fält i den aktuella posten eller i en variabel.

Se även 

Tillval 

Markera hela innehållet ersätter allt innehåll i fältet eller variabeln. Om du inte väljer det här alternativet:

För ett fält ersätts enbart den valda delen av det aktiva fältet, eller också infogas data vid inmatningspunkten. Den förvalda inmatningspunkten finns i slutet av fältets data.

För en variabel som inte innehåller containerdata infogas data i slutet av variabelns aktuella värde. För en variabel med containerdata ersätts innehållet i variabeln.

Mål anger fältet där inklistringen ska göras eller där variabeln ska anges. Om det inte finns någon variabel kommer detta scriptsteg att skapa en (se Använda variabler).

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Ja 

FileMaker Cloud 

Ja 

FileMaker Data API 

Ja 

Anpassad webbpublicering 

Ja 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Du måste ange en målvariabel, ange ett målfält i den aktuella layouten, klicka i ett fält eller använda scriptsteget Gå till fält innan du utför detta scriptsteg. Om Mål inte anges placeras data i det aktiva fältet. Annars returnerar det här scriptsteget en felkod som kan registreras med funktionen Get ( SenasteFel ).

Användarnamnet är det användarspecificerade namn som visas på fliken Diverse i dialogrutan Inställningar i FileMaker Pro Advanced. För FileMaker Go är det det användarspecificerade enhetsnamnet i iOS. Om du vill följa användaråtkomsten till en databas med mer säkerhet använder du funktionen Get ( Kontonamn ) för att returnera den aktuella användarens kontonamn.

I FileMaker WebDirect gör Infoga användarnamn att den aktuella användarens kontonamn klistras in, inte det aktuella användarnamnet.

Kommentarer 

Om du manuellt markerar fältdata innan du kör det här scriptsteget i FileMaker WebDirect utförs scriptsteget som om du inte hade markerat något. Använd scriptsteget Ställ in markering om du vill markera fältdata innan du kör det här scriptsteget i FileMaker WebDirect.

Exempel 1 

Går till layouten E-posthistorik, infogar aktuellt användarnamn i fältet Skickat av och går sedan till den ursprungliga layouten.

Gå till layout ["E-posthistorik"]
Infoga användarnamn [Välj; E-post::Skickat av]
Gå till layout [ursprunglig layout]

Relaterade avsnitt 

Scriptsteget Tilldela fält

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)