Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för fält > Infoga bild
 

Infoga bild

Importerar en bild från en annan fil till det aktuella containerfältet.

Se även 

Tillval 

Spara endast en länk innebär att endast en länk till grafikfilen sparas i stället för hela filen i FileMaker Pro Advanced. Detta tillval kan minska storleken på din FileMaker Pro Advanced-fil, men om du flyttar eller raderar bilden kommer FileMaker Pro Advanced inte att kunna visa den.

Ange källfil identifierar filen som innehåller bilden. Sökvägen måste börja med image, imagemac eller imagewin. Mer information finns i Skapa filsökvägar.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Partiell 

FileMaker Server 

Nej 

FileMaker Cloud 

Nej 

FileMaker Data API 

Nej 

Anpassad webbpublicering 

Nej 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Du måste ange ett fält, klicka i ett fält eller använda scriptsteget Gå till fält innan du utför detta scriptsteg.

När Infoga bild utförs och ingen fil är angiven med tillvalet Ange källfil visas en dialogruta där användaren kan välja och förhandsgranska filen som ska infogas.

Kommentarer 

FileMaker WebDirect stöder inte alternativen Spara endast en länk eller Ange källfil.

Om det inte finns något aktivt containerfält i den layout där scriptet körs returnerar Infoga bild en felkod som kan registreras med funktionen Get ( SenasteFel ).

Exempel 1 

Går till fältet Bild och infogar en bild med hjälp av den relativa sökvägen bild:Foton/Mobile Phone.png.

Gå till fält [Produkter::Bild]
Infoga bild ["Mobile Phone.png"]

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)

Använda data i containerfält