Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för att öppna menyalternativ > Öppna Hantera containrar
 

Öppna Hantera containrar

Öppnar dialogrutan Hantera containrar.

Se även 

Tillval 

Inga.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Nej 

FileMaker WebDirect 

Nej 

FileMaker Server 

Nej 

FileMaker Cloud 

Nej 

FileMaker Data API 

Nej 

Anpassad webbpublicering 

Nej 

Runtime-lösning 

Nej 

Kommer från 

FileMaker Pro 12.0

Beskrivning 

Det här scriptsteget öppnar dialogrutan Hantera containrar så att du kan hantera miniatyrinställningar och externa platser för containerinnehåll. Det här scriptsteget är detsamma som att välja menyn Arkiv > Hantera > Containrar.

Kommentarer 

Du måste ha behörighetsuppsättningen fullständig behörighet för att kunna utföra det här scriptsteget. Om du vill låta användare med lägre behörighet än fullständig behörighet utföra det här scriptsteget, högerklickar du på aktuellt script i sektionen för scripts och väljer Bevilja fullständig behörighet.

Information om hur du gör ändringar i schema för delade databaser finns i Dela filer i ett nätverk.

Exempel 1 

Visar en anpassad dialogruta med frågan om användaren vill redigera inställningarna för miniatyrer, och öppnar dialogrutan Hantera containrar.

Visa anpassad dialogruta ["Vill du ändra inställningar för miniatyrbilder i containerfält?"]
If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 1]
Öppna Hantera containrar
End If

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)