Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för övriga funktioner > Installera menyuppsättning
 

Installera menyuppsättning

Ändrar menyuppsättningen baserat på villkor som fastställts i scriptet.

Se även 

Tillval 

Ange menyuppsättningen du vill installera.

Använd som filstandard ersätter filens standardmenyuppsättning som angetts i dialogrutan Hantera anpassade menyer med den menyuppsättning som anges i detta scriptsteg. När du stänger filen återgår standardmenyinställningen till den som har angetts i dialogrutan Hantera anpassade menyer. Välj den menyuppsättning som du vill att scriptsteget ska installera från listan.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Nej 

FileMaker Server 

Nej 

FileMaker Cloud 

Nej 

FileMaker Data API 

Nej 

Anpassad webbpublicering 

Nej 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 8.0

Exempel 1 

Går till layouten Fakturainformation och installerar menyuppsättningen Fakturor om menyuppsättningen Skriv ut fakturor har installerats.

Gå till layout ["Fakturainformation"]
If [Get ( EgenMenyuppsättningsnamn ) = "Menyuppsättningen Skriv ut"]
Installera menyuppsättning ["Fakturamenyuppsättning" ; Använd som filstandard: Av]
End If

Relaterade avsnitt 

Funktionen Get ( EgenMenyuppsättningsnamn )

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)