Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för fält > Tilldela fält efter namn
 

Tilldela fält efter namn

Ersätter hela innehållet i det angivna målfältet i den aktuella posten med det beräknade värdet.

Se även 

Tillval 

Ange målfält är en beräkning som anger det fält vars innehåll du vill ersätta.

Beräknat resultat anger en beräkning vars resultat ska infogas av det här scriptsteget.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Ja 

FileMaker Cloud 

Ja 

FileMaker Data API 

Ja 

Anpassad webbpublicering 

Ja 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 10.0

Beskrivning 

Med scriptsteget Tilldela fält efter namn kan du skapa en beräkning för att ange fältnamn, sedan ändra värdet för fältet, antingen till en fördefinierad sträng eller baserat på en beräkning.

Eftersom målfältet är beräknat kan ett enda Tilldela fält efter namn-steg ersätta flera instanser av scriptsteget Tilldela fält mellan If-villkor.

Det beräknade målfältet måste returnera ett textresultat.

Om du inte omger det fullständiga namnet med citattecken, hämtas namnet för målfältet från namnfältet.

Om inget fält är angivet och ett fält är markerat i bearbetningsläge eller sökläge används det fältet.

Kommentarer 

Det angivna målfältet måste inte finnas i den aktuella layouten.

Tilldela fält efter namn ignorerar valideringskontroll.

När det är möjligt gör scriptsteget Tilldela fält efter namn att posten blir aktiv och låter den vara aktiv tills posten lämnats eller verkställts. Scripts som använder en serie scriptsteg av typen Tilldela fält efter namn ska gruppera dessa steg om det är möjligt. Då kan påföljande scriptsteg av samma typ (Tilldela fält efter namn) användas på en post utan att behöva låsa posten, hämta och överföra data, indexera fältet, och så vidare, efter varje enskilt scriptsteg av denna typ. Dessa funktioner och kontroll på postnivå utförs efter att posten lämnats eller verkställts.

Exempel 1 

Identifierar målfältet (Nationell statistik eller Världsstatistik) utifrån geografisk plats och anger sedan ett beräknat värde (summan av alla totalsummor) i målfältet.

Tilldela fält efter namn [If ( Kunder::Land = "Japan" ; Kunder::Nationell statistik ; Kunder::Världsstatistik ); Summa ( Fakturor::Totalsumma )]

Exempel 2 

Visar hur Tilldela fält efter namn kan användas i stället för Tilldela fält för att förenkla script.

#Om ett If-påstående med flera Else If-steg krävs med Tilldela fält
#för att fastställa vilket fält på tabellen Kunder som ska uppdateras
#med information från Kreditsamling::Telefonnummer.
If [Kreditsamling::Samtalsplats= "Arbete"]
Tilldela fält [Kunder::Arbetstelefon; Kreditsamling::Telefonnummer]
Else If [Kreditsamling::Samtalsplats = "Hemma" ]
Tilldela fält [Kunder::Hemtelefon; Kreditsamling::Telefonnummer]
Else If [Kreditsamling::Samtalsplats = "Mobil" ]
Tilldela fält [Kunder::Mobiltelefon; Kreditsamling::Telefonnummer]
End If
#Ett enskilt Tilldela fält efter namn-scriptsteg kan utföra samma uppgift
#genom att använda en beräkning för att fastställa målfältet.
Tilldela fält efter namn [GetFieldName ( Evaluate ( Kreditsamling::Samtalsplats & " Telefon" ) ); Kreditsamling::Telefonnummer]

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)