Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för sökresultat > Visa alla
 

Visa alla

Hittar alla poster i den tabell som ligger under förgrundsfönstret och väljer den aktuella posten.

Se även 

Tillval 

Inga.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Ja 

FileMaker Cloud 

Ja 

FileMaker Data API 

Ja 

Anpassad webbpublicering 

Ja 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Använd det här scriptsteget om du vill visa alla poster på nytt när du har arbetat med sökresultat.

Använd Visa alla i bearbetningsläge och granskningsläge. Om du utför detta scriptsteg i sökläge eller layoutläge växlar FileMaker Pro Advanced till bearbetningsläge när posterna har hittats.

Exempel 1 

Går till layouten Fakturor, visar alla poster och utför en sortering.

Gå till layout ["Fakturor"]
Visa alla
Sortera poster [Återställ; Med dialogruta: Av]

Exempel 2 

Utför en sökning, visar alla poster om inga poster hittades och sorterar sökresultatet.

Utför sökning [Återställ]
If [Get (HittadePoster) = 0]
Visa alla
End If
Sortera poster [Återställ; Med dialogruta: Av]

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)