Referens > Scriptsteg > Scriptstegen Förflytta/Byt läge > Gå till objekt
 

Gå till objekt

Flyttar till angivet objekt i aktuell layout.

Se även 

Tillval 

Objektnamn är det namngivna objekt som du vill göra aktivt i aktuell layout. Mer information finns i Namnge objekt.

Repetition (tillval) ger dig möjlighet att välja antal repetitioner som ett fält ska gå till. Annars används standardvärdet 1. Det här alternativet ignoreras om objektet inte är ett fält.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Ja 

FileMaker Cloud 

Ja 

FileMaker Data API 

Ja 

Anpassad webbpublicering 

Ja 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 8.5

Beskrivning 

Det här scriptsteget använder ett objektnamn för att identifiera ett objekt. Du måste därför tilldela ett unikt objektnamn till varje objekt i en layout som du vill gå till.

Kommentarer 

Om det här scriptsteget anger ett objekt på en flikpanel eller på en glidpanel som inte ligger längst fram, väljs det angivna objektet och panelen där det ligger flyttas längst fram på panelkontrollen.

Om scriptsteget anger ett fält på ett flytande fönster öppnas det flytande fönstret.

Exempel 1 

Navigerar till ett textfält med namnet "Förnamn".

Gå till objekt [Objektnamn: "Förnamn"]

Exempel 2 

Navigerar mellan olika flikar i en flikkontroll.

If [Fakturor::Status = "Betalda"]
Gå till objekt [Objektnamn: "Fakturaredovisning Flik"]
Else If [Fakturor::Status = "Obetalda"]
Gå till objekt [Objektnamn: "Fakturabetalning Flik"]
End If

Exempel 3 

Navigerar till fliken "Betalda" eller "Obetalda" i en flikkontroll beroende på värdet för Fakturor::Status.

Gå till layout ["Fakturainformation"]
Gå till objekt [Objektnamn: Fakturor::Status]

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)

Namnge objekt

Definiera repeterade fält