Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för övriga funktioner > Slå telefonnummer
 

Slå telefonnummer

Slår ett telefonnummer från ett script.

Se även 

Tillval 

Med dialogruta anger om dialogrutan Slå telefonnummer ska visas när scriptsteget utförs.

Telefonnummer låter dig skriva in ett telefonnummer som ska ringas upp.

Ange låter dig skapa en beräkning som genererar telefonnumret.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Nej 

FileMaker Server 

Nej 

FileMaker Cloud 

Nej 

FileMaker Data API 

Nej 

Anpassad webbpublicering 

Nej 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Du kan ange ett telefonnummer eller ange en beräkning som genererar telefonnumret. Du kan ange siffror, text, beräkningar eller globala fält. Bokstäver i telefonnumret omvandlas till siffror (utom q och z). Du kan också välja om du vill använda de aktuella inställningarna för uppringning baserat på var du befinner dig för tillfället.

Tips  Om du vill ringa ett utlandssamtal i FileMaker Go filtrerar du telefonnumret efter numeriska siffror och symbolen "+".

Viktigt  Scriptsteget Slå telefonnummer stöds inte i macOS, men du kan skapa script som omfattar scriptsteget Slå telefonnummer för användning i FileMaker Go.

Exempel 1 

Slår telefonnumret i scriptet.

Slå telefonnummer [Med dialogruta: På; "5550987654"]

Exempel 2 

Slår telefonnumret i fältet Arbetstelefon i aktuell post.

Gå till layout ["Kundinformation"]
If [not IsEmpty ( Kunder::Arbetstelefon )]
Slå telefonnummer [Med dialogruta: Av; Kunder::Arbetstelefon]
End If

Exempel 3 

Filtrerar innehållet efter rätt tecken i fältet Arbetstelefon och slår det filtrerade numret.

Gå till layout ["Kundinformation"]
If [not IsEmpty ( Kunder::Arbetstelefon )]
Slå telefonnummer [Med dialogruta: Av; Filter ( Kunder::Arbetstelefon ; "1234567890+" )]
End If

Relaterade avsnitt 

Funktionen Filter

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)