Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för sökresultat > Sortera poster
 

Sortera poster

Sorterar posterna i den aktuella gruppen hittade poster efter vissa kriterier.

Se även 

Tillval 

Med dialogruta anger om en dialogruta ska visas när scriptsteget utförs, vilket gör att användaren kan ange olika sorteringsinstruktioner.

Ange sorteringsordning låter dig skapa en sorteringsordning och spara den tillsammans med scriptsteget (Återställ anger en sparad sorteringsordning). När Ange sorteringsordning inte är markerat använder FileMaker Pro Advanced de senast utförda sorteringsinstruktionerna.

Behåll poster i sorterad ordning placerar en ny eller ändrad post som är i sorterad ordning till den justerade ordningen efter att posten sparas. När det här alternativet inte är markerat, behåller nya eller ändrade poster samma placering i sorteringsordningen fram tills att du gör en sökning eller posterna sorteras med andra villkor.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Partiell 

FileMaker Cloud 

Partiell 

FileMaker Data API 

Partiell 

Anpassad webbpublicering 

Partiell 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Sök efter de poster som du vill sortera (med scriptsteget Utför sökning eller scriptsteget Visa alla) innan du använder det här scriptsteget. Om du sorterar ett repeterat fält sorteras endast den första posten i det fältet. Du behöver inte använda scriptsteget Bearbeta eller scriptsteget Gå till post/sökpost/sida när du har använt Sortera poster.

Varje Sortera poster-scriptsteg kan lagra en unik sorteringsordning; sorteringsinstruktionerna lagras tillsammans med steget, inte med scriptet. Du kan använda det här steget flera gånger inom samma script och lagra olika sorteringsordningar för varje förekomst.

Kommentarer 

De delar av sorteringsordningen som inte är giltiga när scriptsteget utförs ignoreras. När du anger en sorteringsordning i en databas som innehåller flera tabeller, lagrar FileMaker Pro Advanced tabellnamnet för varje sorteringsfält i sorteringsordningen. Exempel: En sorteringsordning som använder fältet Efternamn i tabellen Kontaktpersoner lagras i som Kontaktpersoner::Efternamn i sorteringsordningen. Om scriptsteget Sortera poster utförs när någon annan tabell än Kontaktpersoner är den aktiva tabellen kan Kontaktpersoner::Efternamn inte utvärderas och ignoreras i sorteringsordningen.

Script på serversidan, FileMaker Data API och Anpassad webbpublicering kör det här scriptsteget som om alternativet Med dialogruta är inställt på Av, så du måste använda alternativet Ange sorteringsordning om du vill spara sorteringsordningen i det här scriptsteget.

Exempel 1 

Går till layouten Fakturor, utför en sökning, sorterar posterna och går sedan till den första posten bland sökresultatet.

Gå till layout ["Fakturor"]
Utför sökning [Återställ]
Sortera poster [Återställ; Med dialogruta: Av]
Gå till post/sökpost/sida [Första]

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)