Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för poster > Spara poster i PDF-format
 

Spara poster i PDF-format

Sparar poster till en angiven PDF-fil.

Se även 

Tillval 

Bifoga till befintlig PDF bifogar de poster som behandlas, den aktuella posten, eller en tom post efter den sista sidan i den angivna PDF-filen. När du lägger till poster ignoreras inställningarna i dialogrutan PDF-alternativ på flikarna Dokument och Startvy men inställningarna på fliken Säkerhet behålls.

Med dialogruta anger om dialogrutor ska visas när scriptsteget utförs, om en fil redan har angetts.

Ange utdatafil låter dig ange filsökvägen. Välj den mapp du vill spara till eller skriv filsökvägen direkt i listan. Ange en sökväg per rad. FileMaker Pro Advanced använder den första sökväg som hittas. Mer information finns i Skapa filsökvägar.

Du kan välja:

Öppna fil automatiskt öppnar utdatafilen med standardprogrammet

Skapa e-post med fil som bilaga visar ett nytt e-postmeddelande i användarens standardprogram för e-post med utdatafilen som en bilaga

Om FileMaker Pro Advanced kör ett script som inte anger en absolut sökväg, och databasfilen som innehåller scriptet är värdbaserad, antas sökvägen vara den aktuella användarens Dokument-mapp.

Ange tillval visar dialogrutan "Spara poster i PDF-format". Om du väljer Tom post från listan Spara aktiveras listan Utseende. I listan Utseende kan du ange formateringsalternativ för fält.

Klicka på Tillval om du vill visa dialogrutan PDF-alternativ.

På fliken Dokument kan du ange beskrivande information för PDF-filen. För varje alternativ på dokumentfliken kan du ange text direkt, eller klicka på Ange om du vill ange ett fältnamn eller värde från en beräkning.

På fliken Säkerhet kan du tilldela lösenord till PDF-filen, liksom utskrifts- och redigeringsbehörighet. Om behörighet för utskrift och redigering medges kan du ange om programvara för kopiering och skärmläsning är tillåtet.

På fliken Startvy kan du definiera startvyn för layouten och förstoringsgraden för PDF-filen.

Skapa kataloger anger om kataloger som anges i utdatafilens sökväg ska skapas.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Partiell 

FileMaker WebDirect 

Partiell 

FileMaker Server 

Partiell 

FileMaker Cloud 

Partiell 

FileMaker Data API 

Nej 

Anpassad webbpublicering 

Nej 

Runtime-lösning 

Nej 

Kommer från 

FileMaker Pro 8.0

Beskrivning 

Detta steg fungerar i alla lägen utom sökläget.

macOS: Spara poster i PDF-format stöds inte i runtime-lösningar. Det går dock bra att kan skriva ut aktuell post som PDF genom att välja Arkiv > Skriv ut > PDF.

Kommentarer 

Om du vill spara poster som PDF måste du ha behörigheten Tillåt utskrift, eller också måste du ställa scriptet så att det körs med fullständig behörighet.

I FileMaker Go:

Följande alternativ stöds inte: Tillägg till befintlig PDF, Skapa kataloger och alternativ i fliken Säkerhet och fliken Startvy i dialogrutan PDF-alternativ.

Om du inte anger utdatafilens sökväg används fönstrets namn när PDF-filen sparas med FileMaker Go.

I FileMaker Server och FileMaker Cloud:

Alternativet Med dialogruta: stöds inte.

Script på serversidan kan bara komma åt vissa mappar. Mer information finns i Sökvägar i script på serversidan.

I FileMaker WebDirect:

Det här scriptsteget kan inte användas på mobila enheter.

Sparade filer hämtas till webbläsarens standardplats för nedladdningar.

Alternativet Skapa kataloger stöds inte.

I FileMaker Server, FileMaker Cloud eller FileMaker WebDirect:

Alternativen Öppna fil automatiskt och Skapa e-post med fil som bilaga stöds inte.

scriptsteget Skrivarinställning anger alternativ för det här scriptsteget.

Om typsnitten inte visas korrekt i PDF:en kontrollerar du att alla nödvändiga typsnitt är installerade och tillgängliga för Web Publishing Engine i FileMaker Server-driftsättningen. Se FileMaker Server Hjälp. En lista över installerade teckensnitt för FileMaker Cloud finns i FileMaker Cloud Hjälp.

Alternativet Bifoga till befintlig PDF stöds enbart när man bifogar till PDF-filer som tidigare har skapats inom samma script.

Om det här scriptsteget utförs flera gånger i samma script och inte använder Bifoga till befintlig PDF kontrollerar du att varje instans av scriptsteget använder ett unikt filnamn. Annars skriver den senast skapade PDF-filen över äldre PDF-filer med samma namn.

Om ingen fil anges för PDF:en är standardfilnamnet "Untitled.pdf".

Webbvisare visar inte innehållet i PDF-filer.

Exempel 1 

Går till layouten Produkter, visar alla poster, sorterar posterna och sparar posterna som en PDF utan att meddela användaren.

Gå till layout ["Produkter"]
Visa alla
Sortera poster [Återställ; Med dialogruta: Av]
Spara poster som PDF [Med dialogruta: Av; "Produktkatalog.pdf"; Alla poster som bearbetas ; Skapa kataloger: Av]

Exempel 2 

Söker efter alla fakturor med den aktuella postens Kund-ID, sorterar, sparar fakturorna som en PDF och lägger till kundens inköpta produkter i PDF-filen.

Gå till layout ["Fakturor"]
Sök efter matchande poster [Ersätt; Fakturor::Kund-ID]
Sortera poster [Återställ; Med dialogruta: Av]
Spara poster som PDF [Med dialogruta: Av; "Kundbackup.pdf"; Alla poster som bearbetas ; Skapa kataloger: Av]
Gå till relaterad post [Visa endast relaterade poster; Matcha sökresultatet; Från tabell: "Produkter"; Med layout: "Produkter"]
Spara poster som PDF [Tillägg; Med dialogruta: Av; "Kundbackup.pdf"; Alla poster som bearbetas ; Skapa kataloger: Av]
Gå till layout [ursprunglig layout]

Relaterade avsnitt 

Scriptsteget Exportera poster

Scriptsteget Importera poster

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)