Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för övriga funktioner > Utför SQL
 

Utför SQL

Utför ett SQL-uttryck på en OBDC-datakälla.

Se även 

Tillval 

Med dialogruta anger om dialogrutan Ange SQL, Välj ODBC-datakälla och dialogrutan för att ange ett lösenord ska visas när scriptsteget utförs.

ODBC-datakälla visar dialogrutan Välj ODBC-datakälla. Välj en datakälla i listan, klicka på OK och ange giltigt användarnamn och lösenord.

Obs!  Välj Spara användarnamn och lösenord om du har ställt in alternativet Med dialogrutaAv, annars kanske användarna inte kan komma åt din datakälla.

Beräknad SQL-text anger en beräkning att använda som SQL-fråga.

Med SQL-text kan du ange ett SQL-frågeuttryck manuellt.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Nej 

FileMaker WebDirect 

Partiell 

FileMaker Server 

Partiell 

FileMaker Cloud 

Partiell 

FileMaker Data API 

Partiell 

Anpassad webbpublicering 

Partiell 

Runtime-lösning 

Nej 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Med detta scriptsteg kan du hantera data i en ODBC-datakälla via ett ODBC SQL-gränssnitt. Det ger mer kontroll över hur FileMaker Pro Advanced arbetar med ODBC-datakällor. Du kan lägga till flera Utför SQL-steg i ett script.

Viktigt  Information om felhantering finns i Get-funktioner.

Funktionen Get ( SenasteExternaFelDetalj ) returnerar det senaste fel som ODBC gett.

Funktionen Get ( SenasteFel ) returnerar det senaste FileMaker Pro Advanced-felet.

Kommentarer 

SQL-uttryck får bestå av högst 256 K tecken (512 kB).

Script på serversidan, FileMaker WebDirect, FileMaker Data API och Anpassad webbpublicering har bara stöd för det här scriptsteget om alternativet Med dialogruta är inställt på Av.

Om du använder scriptsteget Utför SQL för att skicka ODBC-data som innehåller Unicode-strängar måste din ODBC-drivrutin ha stöd för Unicode. Annars kan resultatet bli inkonsekvent.

ODBC-import, scriptsteget Utför SQL och externa SQL-datakällor stöds inte i runtime-lösningar.

Eftersom Microsoft SQL Server stöder fälttyper både för Unicode och icke-Unicode måste du ange ett prefix på alla Unicode-strängar. Ange versalt N (vilket betyder "National" i SQL-92-standarden). I annat fall kommer Unicode-strängar som innehåller icke-engelska tecken att skickas till Microsoft SQL Server och du kan förlora data som inte finns på den kodsidan hos Microsoft SQL Server.

Scriptsteget utför SQL-uttryck mot ODBC datakällor, inte FileMaker-datakällor. Använd funktionen ExecuteSQL för att utföra frågor i en FileMaker-datakälla med bara SQL SELECT-uttryck.

Exempel 1 

Uppdaterar poster i tabellen Personal i en extern ODBC-datakälla.

Utför SQL [Med dialogruta: På; SQL-text: "INSERT INTO Personal (PersonalID, Namn, Efternamn, Befattning, Telefon, Lön) VALUES (100, N'Jan', N'Jansson', N'Tekniker', '987-7000', 100000) UPDATE Personal SET Befattning = N'Chef' WHERE PersonalID = 103 DELETE FROM Personal WHERE PersonalID = 103]

Exempel 2 

Beräknar och utför ett SQL-uttryck för att uppdatera poster i tabellen Kunder i en extern ODBC-datakälla.

Utför SQL [Med dialogruta: På; Beräknad SQL-text: "INSERT INTO Kunder (Företag, Efternamn) VALUES (" & Kunder::Företag & "," & "N'" & Kunder::Sista & "')"]

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)