Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för poster > Kopiera alla poster/sökposter
 

Kopiera alla poster/sökposter

Kopierar värdet i alla poster eller sökvillkoren i alla sökposter till Urklipp.

Se även 

Tillval 

Inga.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Nej 

FileMaker Server 

Ja 

FileMaker Cloud 

Ja 

FileMaker Data API 

Nej 

Anpassad webbpublicering 

Nej 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

I bearbetningsläge kopierar det här scriptsteget värdena i alla poster till Urklipp. I sökläge kopieras alla sökposter till Urklipp.

Textfälten kopieras i tabbavgränsat format, utan några stilar, i samma ordning som de visas i postens layout. Text i containerfält kopieras också. (Detta scriptsteg är detsamma som att välja Kopiera på menyn Redigera medan du håller ned Skift-tangenten (Windows) eller Alt-tangenten (macOS) när det inte finns några aktiva fält.)

Kommentarer 

Innehåll som du klipper ut eller kopierar till Urklipp är tillgängligt för andra program.

När du använder steget Kopiera alla poster/sökposter med repeterade fält infogar FileMaker Pro Advanced gruppavgränsartecknet mellan varje repetition. Använd en textredigerare för att ersätta dessa tecken med någon annan avgränsare, t.ex. tabb eller mellanslag.

Alla fält i flytande fönster ignoreras när du kopierar poster.

Exempel 1 

Söker efter alla poster med samma kund-ID som den aktuella posten, sorterar, kopierar innehållet i alla poster i sökresultatet och visar en dialogruta.

Sök efter matchande poster [Ersätt; Fakturor::Kund-ID]
Sortera poster [Återställ; Med dialogruta: Av]
Kopiera alla poster/sökposter
Visa anpassad dialogruta ["Nu kan du klistra in data från aktuella " & Get ( HittadePoster ) & " fakturor."]

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)