Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för filer > Ny fil
 

Ny fil

Låter användaren skapa en ny fil.

Se även 

Tillval 

Inga.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Nej 

FileMaker WebDirect 

Nej 

FileMaker Server 

Nej 

FileMaker Cloud 

Nej 

FileMaker Data API 

Nej 

Anpassad webbpublicering 

Nej 

Runtime-lösning 

Nej 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Det här scriptsteget öppnar fönstret Skapa. När den nya filen öppnas blir scriptet aktivt igen och om det finns fler scriptsteg fortsätter scriptet. Den nya filen förblir öppen och aktiv.

Tips  Om du vill att den ursprungliga filen ska förbli aktiv lägger du till scriptsteget Välj fönster efter steget Ny fil.

Exempel 1 

Exporterar poster och skapar sedan en ny fil att importera posterna till.

Manuell felhantering [På]
Exportera poster [Med dialogruta: På ; Skapa kataloger: Av]
Ny fil

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)