Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för poster > Radera post/sökpost
 

Radera post/sökpost

Raderar den aktuella posten eller sökposten.

Se även 

Tillval 

Alternativet Med dialogruta anger om en dialogruta ska visas när scriptsteget utförs, och användaren ombes att bekräfta borttagningen av posten eller sökposten.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Partiell 

FileMaker Cloud 

Partiell 

FileMaker Data API 

Partiell 

Anpassad webbpublicering 

Partiell 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Viktigt  Det går inte att ångra scriptsteget Radera post/sökpost.

I bearbetningsläge raderar det här scriptsteget den aktuella posten. I sökläge raderas den aktuella sökposten.

 

Om du vill radera ...

Gör så här

En huvudpost

Kontrollera att posten du vill radera är aktiv (använd scriptstegen för navigering) och använd sedan Radera post/sökpost. Om den aktuella layouten innehåller en portal klickar du var som helst på posten utanför portalen när du vill försäkra dig om att inga relaterade poster är markerade och använder sedan Radera post/sökpost.

En relaterad post

Utför Radera post/sökpost i en aktiv portalrad, eller använd scriptsteget Radera portalrad.

Obs!  När Radera post/sökpost utförs i en aktiv portalrad tas den relaterade posten bort även om relationen som portalen bygger på inte tillåter att poster tas bort.

En sökpost

Kontrollera att sökposten du vill radera är aktiv (använd scriptstegen för navigering) och använd sedan Radera post/sökpost.

Exempel 1 

Går till en relaterad post och frågar om användaren vill ta bort den.

Gå till relaterad post [Från tabell: "Produkter"; Med layout: "Produktinformation"]
Radera post/sökpost [Med dialogruta: På]

Exempel 2 

Visar en anpassad dialogruta som frågar om användaren vill ta bort den aktuella produkten.

Visa anpassad dialogruta ["Vill du radera " & Produkter::Namn & "?"]
If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 1]
Radera post/sökpost [Med dialogruta: Av]
End If

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)