Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för att öppna menyalternativ > Öppna Hantera databas
 

Öppna Hantera databas

Öppnar dialogrutan Hantera databas.

Se även 

Tillval 

Inga.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Nej 

FileMaker WebDirect 

Nej 

FileMaker Server 

Nej 

FileMaker Cloud 

Nej 

FileMaker Data API 

Nej 

Anpassad webbpublicering 

Nej 

Runtime-lösning 

Nej 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Det här scriptsteget öppnar dialogrutan Hantera databas där användaren kan skapa eller redigera tabeller, fält och relationer. Det här scriptsteget är detsamma som att välja Arkiv > Hantera > Databas.

Kommentarer 

Du måste ha behörighetsuppsättningen fullständig behörighet för att kunna utföra det här scriptsteget. Om du vill låta användare med lägre behörighet än fullständig behörighet utföra det här scriptsteget, högerklickar du på aktuellt script i sektionen för scripts och väljer Bevilja fullständig behörighet.

Information om hur du gör ändringar i schema för delade databaser finns i Dela filer i ett nätverk.

Exempel 1 

Visar en anpassad dialogruta med frågan om användaren vill hantera databasens tabeller och fält, och öppnar dialogrutan Hantera databas.

Visa anpassad dialogruta ["Vill du hantera databasens tabeller och fält?"]
If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 1]
Öppna Hantera databas
End If

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)