Referens > Scriptsteg > Scriptsteg i kategorin Kontroll > Else If
 

Else If

Utvärderar en boolesk (logisk) beräkning och utför en villkorlig åtgärd baserat på utvärderingen, som If.

Se även 

Tillval 

Ange den booleska beräkning du vill utföra.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Ja 

FileMaker Cloud 

Ja 

FileMaker Data API 

Ja 

Anpassad webbpublicering 

Ja 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Else If måste följa på scriptsteget If eller ett annat Else If-scriptsteg. Else If kan inte följa på ett scriptsteget Else.

När ett If-scriptsteg utvärderas till falskt fortsätter scriptkörningen till Else If-scriptsteget. När ett Else If-uttryck utvärderas till sant körs samtliga steg under Else If. En utvärdering till sant avslutar Else If-processen och när nästa Else If- eller Else-uttryck påträffas fortsätter körningen vid scriptsteget End If.

Exempel 1 

Utför en sökning och sorterar posterna. Om inga poster matchar sökposten visas en anpassad dialogruta.

Utför sökning [Återställ]
If [ Get ( SenasteFel ) = 0 ]
Sortera poster [Återställ; Med dialogruta: Av]
Else If [ Get ( SenasteFel ) = 401 ]
Visa anpassad dialogruta ["Inga poster hittades."]
End If

Relaterade avsnitt 

Definiera beräkningsfält

Funktionen If

If-struktur, exempel

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)

Om formler