Referens > Scriptsteg > Scriptsteg i kategorin Kontroll > Exit Loop If
 

Exit Loop If

Avslutar en loop om det beräknade värdet är sant (inte noll).

Se även 

Tillval 

Anger den booleska beräkning du vill utföra.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Ja 

FileMaker Cloud 

Ja 

FileMaker Data API 

Ja 

Anpassad webbpublicering 

Ja 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Om beräkningen är sant (inte noll), fortsätter scriptet att utföras vid det första scriptsteget efter steget End Loop.

Om beräkningen är falsk (noll), avslutas inte loopen och scriptet fortsätter med det scriptsteg som följer efter scriptsteget Exit Loop If.

Exempel 1 

Loopar igenom poster för att exportera filer i containerfält. Avbryter loopen om en post har ett tomt containerfält.

Ange variabel [$SÖKVÄG; Värde: Get ( Dokumentsökväg ) & Produkter::Container]
Gå till post/sökpost/sida [Första]
Loop
Exit Loop If [IsEmpty ( Produkter::Container )]
Exportera fältinnehåll [Produkter::Container; "$SÖKVÄG"; Skapa kataloger: Av]
Gå till post/sökpost/sida [Nästa; Avbryt efter sista: På]
End Loop

Relaterade avsnitt 

Definiera beräkningsfält

Funktionen If

If-struktur, exempel

Loop-struktur, exempel

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)

Om formler