Referens > Scriptsteg > Scriptsteg i kategorin Kontroll > Loop
 

Loop

Upprepar en uppsättning scriptsteg för att utföra batchprocesser.

Se även 

Tillval 

Inga.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Ja 

FileMaker Cloud 

Ja 

FileMaker Data API 

Ja 

Anpassad webbpublicering 

Ja 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Använd Loop för att till exempel exportera innehåll i containerfält från alla poster i ett sökresultat. Det här scriptsteget och scriptsteget End Loop markerar början och slutet av en upprepad struktur med scriptsteg. Scriptet utför scriptstegen inom loop-strukturen tills något av följande påträffas:

ett scriptsteget Exit Loop If

ett scriptsteget Gå till post/sökpost/sida eller scriptsteget Gå till portalrad när alternativet Avbryt efter sista är valt

Varje Loop-steg måste ha ett motsvarande End Loop-steg någonstans efter Loop-steget och med samma indrag. Varje gång du använder ett Loop-scriptsteg lägger sektionen för scriptredigering in ett End Loop-steg automatiskt.

Exempel 1 

Kopierar innehållet i Kunder::Arbetstelefon till Kunder::Kontakt dagtid i alla poster.

Gå till post/sökpost/sida [Första]
Loop
Tilldela fält [Kunder::Kontakt dagtid; Kunder::Arbetstelefon]
Gå till post/sökpost/sida [Nästa; Avbryt efter sista: På]
End Loop

Exempel 2 

Loopar igenom poster för att exportera filer i containerfältet.

Ange variabel [$SÖKVÄG; Värde: Get ( Dokumentsökväg ) & Produkter::Container]
Gå till post/sökpost/sida [Första]
Loop
Exportera fältinnehåll [Produkter::Container; "$SÖKVÄG"; Skapa kataloger: Av]
Gå till post/sökpost/sida [Nästa; Avbryt efter sista: På]
End Loop

Relaterade avsnitt 

Loop-struktur, exempel

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)