Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för att öppna menyalternativ > Öppna Hantera datakällor
 

Öppna Hantera datakällor

Öppnar dialogrutan Hantera externa datakällor.

Se även 

Tillval 

Inga.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Nej 

FileMaker WebDirect 

Nej 

FileMaker Server 

Nej 

FileMaker Cloud 

Nej 

FileMaker Data API 

Nej 

Anpassad webbpublicering 

Nej 

Runtime-lösning 

Nej 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Det här scriptsteget öppnar dialogrutan Hantera externa datakällor, där användaren kan skapa, redigera eller ta bort externa FileMaker- eller ODBC-datakällor. Det här scriptsteget är detsamma som att välja menyn Arkiv > Hantera > Externa datakällor.

Kommentarer 

Du måste ha behörighetsuppsättningen fullständig behörighet för att kunna utföra det här scriptsteget. Om du vill låta användare med lägre behörighet än fullständig behörighet utföra det här scriptsteget, högerklickar du på aktuellt script i sektionen för scripts och väljer Bevilja fullständig behörighet.

Information om hur du gör ändringar i scheman för delade databaser finns i Dela filer i ett nätverk.

Exempel 1 

Visar en anpassad dialogruta med frågan om användaren vill hantera databasens datakällor, och öppnar dialogrutan Hantera externa datakällor.

Visa anpassad dialogruta ["Vill du hantera databasens externa datakällor?"]
If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 1]
Öppna Hantera datakällor
End If

Relaterade avsnitt 

Ansluta till externa datakällor

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)