Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för redigering > Ångra/Gör om
 

Ångra/Gör om

Upphäver, återställer eller växlar mellan de senast utförda åtgärderna i filen.

Se även 

Tillval 

Ångra upphäver den senaste utförda åtgärden i filen.

Gör om återställer den tidigare ångrade åtgärden i filen.

Växla växlar mellan de två senaste utförda åtgärderna i filen.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Ja 

FileMaker Cloud 

Ja 

FileMaker Data API 

Ja 

Anpassad webbpublicering 

Ja 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Flera åtgärder kan ångras genom att utföra detta scriptsteg flera gånger med alternativet Ångra. Antalet åtgärder som kan ångras eller göras om begränsas endast av mängden tillgängligt minne.

Exempel 1 

Ångrar datainmatning om fältet Telefonnummer har färre än sju siffror.

If [Length ( Kund::Telefonnummer ) < 7]
Visa anpassad dialogruta ["Telefonnummer måste innehålla minst 7 siffror. Vill du ångra det inmatade talet?"]
If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 1]
Ångra/Gör om [Ångra]
End If
End If

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)