Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för fönster > Justera fönster
 

Justera fönster

Gömmer eller ändrar storlek på ett fönster.

Se även 

Tillval 

Anpassa storlek anpassar fönsterstorleken så att det blir så litet som möjligt med alla objekt synliga i layouten.

Maximera återställer fönstret till maximal storlek.

Minimera förminskar fönstret till en ikon i statusfältet (Windows) eller Dock.(macOS).

Återställ återställer fönstret till dess senast använda storlek.

Göm döljer det aktuella databasfönstret. Det här tillvalet är likvärdigt med kommandot Göm fönster.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Partiell 

FileMaker WebDirect 

Nej 

FileMaker Server 

Nej 

FileMaker Cloud 

Nej 

FileMaker Data API 

Nej 

Anpassad webbpublicering 

Nej 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Justera fönster agerar i det aktiva fönstret i det aktuella scriptets fil.

Kommentarer 

När ett fönster döljs med hjälp av scriptsteget döljs det inte i FileMaker Go, utan det flyttas till slutet av listan med öppna fönster.

macOS: Det här scriptsteget har ingen effekt på helskärmsfönster och returnerar en felkod.

Om det aktiva fönstret är ett kort, är enbart alternativet Anpassa storlekl tillgängligt. När Anpassa storlek körs är alternativet Återställ tillgängligt.

Exempel 1 

Går till layouten Skriv ut fakturor, går till granskningsläget och anpassar fönsterstorleken till visningsytan.

Gå till layout ["Skriv ut fakturor"]
Granska [Paus: Av]
Justera fönster [Anpassa storlek]

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)