Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för konton > Ändra lösenord
 

Ändra lösenord

Ändrar lösenordet för det aktuella kontot.

Se även 

Tillval 

Gammalt lösenord är det gamla lösenordet för det aktuella kontot.

Nytt lösenord är det nya lösenordet för det aktuella kontot.

Alternativet Med dialogruta anger om dialogrutan Ändra lösenord ska visas när scriptsteget körs. Om Med dialogruta är Av använder FileMaker Pro Advanced den lösenordstext som är lagrad med scriptsteget eller genererar ett nytt lösenord utifrån en beräkning.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Partiell 

FileMaker Cloud 

Partiell 

FileMaker Data API 

Partiell 

Anpassad webbpublicering 

Partiell 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 7.0

Beskrivning 

Det här scriptsteget visar dialogrutan Ändra lösenord om inte alternativet Med dialogruta är inställt på Off. Scriptsteget låter dig ändra ditt lösenord men inte din behörighet.

Kommentarer 

Användaren måste ha behörighet att ändra lösenord om man ska kunna använda det här scriptsteget för att ändra lösenord. Om du vill låta användare som inte har behörighet att ändra lösenord att köra det här scriptsteget, högerklickar du på aktuellt script i sektionen för scripts och väljer Bevilja fullständig behörighet.

Om inte scriptsteget Manuell felhantering har aktiverat manuell felhantering får användarna fem försök att ändra sina lösenord.

Om Manuell felhantering är aktiverat får användarna bara ett försök att ange det gamla och nya lösenordet.

Exempel 1 

Öppnar dialogrutan Ändra lösenord var tionde gång som databasen öppnas för att påminna användaren om att ändra lösenordet ofta. Startat av scripttriggern VidFörstaFönsterÖppna.

Tilldela fält [Konton::Öppna antal; Konton::Öppna antal + 1]
If [Konton::Öppna antal = 10]
Tilldela fält [Konton::Öppna antal = 0]
Ändra lösenord [Med dialogruta: På]
End If

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)