Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för fält > Exportera fältinnehåll
 

Exportera fältinnehåll

Exporterar innehållet i ett enstaka fält i den aktiva posten till en ny fil.

Se även 

Tillval 

Ange målfält anger det fält du vill exportera. Om inget fält angetts exporterar FileMaker Pro Advanced innehållet i det aktuella fältet i den aktiva tabellen.

Ange utdatafil anger namn och plats för den fil fältinnehållet ska exporteras till. Mer information finns i Skapa filsökvägar. Om ingen fil angetts ombeds användaren välja ett filnamn och en plats när scriptsteget utförs.

Du kan välja:

Öppna fil automatiskt öppnar utdatafilen med standardprogrammet

Skapa e-post med fil som bilaga visar ett nytt e-postmeddelande i användarens standardprogram för e-post med utdatafilen som en bilaga

Skapa kataloger anger om kataloger som anges i utdatafilens sökväg ska skapas.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Partiell 

FileMaker WebDirect 

Partiell 

FileMaker Server 

Nej 

FileMaker Cloud 

Nej 

FileMaker Data API 

Nej 

Anpassad webbpublicering 

Nej 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Om innehållet i det exporterade fältet är text skapar FileMaker en UTF-16-textfil. Om du vill konvertera texten till ett annat format först använder du funktionen TextEncode.

Kommentarer 

I FileMaker WebDirect:

Alternativen Ange utdatatfil och Skapa kataloger stöds inte. FileMaker WebDirect exporterar fältinnehåll till webbläsarens standardplats för nedladdningar.

Det här scriptsteget kan inte användas i mobilwebbläsare.

FileMaker Go:

Text exporteras som en textfil i UTF-8-format.

Alternativet Skapa kataloger stöds inte.

Exempel 1 

Öppnar en dialogruta för att ange exportsökväg med en ny katalog och ett filnamn och exporterar sedan bilden.

Exportera fältinnehåll [Produkter::Bild; "Mobile Phone.png"; Skapa kataloger: På]

Exempel 2 

Exporterar filer från containerfältet för alla poster i sökresultatet till en angiven filsökväg.

Ange variabel [$SÖKVÄG; Värde: Get ( Dokumentsökväg ) & Produkter::Container]
Gå till post/sökpost/sida [Första]
Loop
Exportera fältinnehåll [Produkter::Container; "$SÖKVÄG"; Skapa kataloger: Av]
Gå till post/sökpost/sida [Nästa; Avbryt efter sista: På]
End Loop

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)