Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för att öppna menyalternativ > Dela databas
 

Dela databas

Öppnar dialogrutan Nätverksinställningar för FileMaker.

Se även 

Tillval 

Inga.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Nej 

FileMaker WebDirect 

Nej 

FileMaker Server 

Nej 

FileMaker Cloud 

Nej 

FileMaker Data API 

Nej 

Anpassad webbpublicering 

Nej 

Runtime-lösning 

Nej 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Det här scriptsteget är detsamma som att välja Arkiv > Dela databas > Dela med FileMaker-klienter.

Du kan använda det här scriptsteget för att öppna dialogrutan Nätverksinställningar för FileMaker om du angivit att användarna inte ska ha tillgång till menyerna i FileMaker Pro Advanced.

Kommentarer 

Användare måste vara tilldelade en behörighetsuppsättning som tillåter ändringar i delningsinställningar för att kunna använda det här scriptsteget. Om du vill låta användare som inte kan ändra delningsinställningar köra det här scriptsteget, högerklickar du på aktuellt script i sektionen för script och väljer Bevilja fullständig behörighet.

Exempel 1 

Visar en anpassad dialogruta med frågan om användaren vill dela den aktuella databasen, och öppnar dialogrutan Nätverksinställningar för FileMaker.

Visa anpassad dialogruta ["Vill du dela den här databasen?"]
If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 1]
Dela databas
End If

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)