Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för övriga funktioner > Öppna URL
 

Öppna URL

Låter användaren öppna en URL-adress.

Se även 

Tillval 

Med dialogruta anger om alternativrutan "Open URL" ska visas när scriptsteget utförs.

URL låter dig att skriva URL-adressen eller skapa en URL-adress med en beräkning.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Partiell 

FileMaker Server 

Nej 

FileMaker Cloud 

Nej 

FileMaker Data API 

Nej 

Anpassad webbpublicering 

Nej 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Öppna URL stöder URL-typerna http, https, ldap, ldaps, ftp, file och mailto och använder programmet som har registrerats i operativsystemet för varje URL-typ. Om URL-adressen till exempel börjar med http öppnar FileMaker Pro Advanced användarens webbläsare och behandlar URL-adressen.

Om den angivna URL-adressen innehåller mellanslag eller andra specialtecken, ersätter du dessa tecken med motsvarande kodade värden som krävs för giltiga URL-adresser. Ersätt till exempel "@" med "%40".

Obs!  FileMaker WebDirect har inte stöd för file://-protokollet.

Exempel 1 

Öppnar användarens webbläsare och visar hemsidan för FileMaker, Inc.

Öppna URL [Med dialogruta: Av; "http://www.filemaker.com/se"]

Exempel 2 

Öppnar Windows Anteckningar och öppnar filen Min_fil.txt som finns på rotnivån på användarens hårddisk.

Öppna URL [Med dialogruta: Av; "file://c:/Min_fil.txt"]

Exempel 3 

Startar standardprogrammet för e-post, öppnar ett nytt e-postmeddelande och använder värdet i fältet E-post som adress för meddelandet.

Öppna URL [Med dialogruta: Av; "mailto:" & Kunder::E-post]

Exempel 4 

Öppnar en delad FileMaker Pro Advanced-fil som körs på ett annat system.

Öppna URL [Med dialogruta: Av; "fmp://konto:lösenord@värd/databas"]
#där "konto" är kontonamnet i FileMaker Pro Advanced, "lösenord" är kontolösenordet, "värd" är en DNS-post, IPv4- eller IPv6-adress för den dator filen ligger på och "databas" är namnet på FileMaker Pro Advanced-filen.

Viktigt  Kontonamn och lösenord som anges i scriptsteget Öppna URL är synliga för användare som har behörighet att ändra script och är därför inte säkra.

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)