Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för fält > Uppdatera fältinnehåll
 

Uppdatera fältinnehåll

Kopierar nya värden från källfältet med länkdata till de aktuella hittade posterna.

Se även 

Tillval 

Med dialogruta anger om en dialogruta ska visas när scriptsteget körs, vilket gör att användarna kan bekräfta informationen i fältet.

Gå till målfält anger målfältet för uppdateringsåtgärden. FileMaker Pro Advanced flyttar markören till det fält du anger. Detta måste vara det matchande fältet för den relation länken är baserad på, inte källan eller destinationen för länken. Om inget fält är valt returnerar Uppdatera fältinnehåll en felkod som kan fångas upp med funktionen Get ( SenasteFel ).

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Partiell 

FileMaker Cloud 

Partiell 

FileMaker Data API 

Partiell 

Anpassad webbpublicering 

Partiell 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Målfältet som är angivet för steget Uppdatera fältinnehåll måste vara ett redigerbart fält.

Uppdateringar utförs bara på hittade poster i den aktiva tabellen.

Beräkningsfält kan inte användas för kommandot Uppdatera fältinnehåll. Om du använder kommandot Uppdatera fältinnehåll och du använder ett beräkningsfält som det matchande värdet måste du ange ett av inmatningsfälten för beräkningen som fältparameter för Uppdatera fältinnehåll.

När du använder scriptsteget Uppdatera fältinnehåll, måste data verkställas innan bearbetningen kan genomföras. Annars kan du få oväntade resultat. Mer information finns i Verkställa information i poster.

Script på serversidan, FileMaker Data API och Anpassad webbpublicering kör det här scriptsteget som om alternativet Med dialogruta är inställt på Av.

Exempel 1 

Söker efter poster med matchande värden i fältet Kund-ID och uppdaterar sedan alla länkdata i sökresultatet utifrån den relation som använder Kund-ID som ett matchande fält.

Gå till layout ["Fakturainformation"]
Sök efter matchande poster [Ersätt; Fakturor::Kund-ID]
Uppdatera fältinnehåll [Med dialogruta: Av; Fakturor::Kund-ID]

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)