Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för filer > Öppna databasen för gäster
 

Öppna databasen för gäster

Tillåter eller förbjuder åtkomst till en fil via nätverket.

Se även 

Tillval 

beviljar nätverksåtkomst via delning i FileMaker-nätverk. Det är samma sak som att välja Alla användare i dialogrutan Nätverksinställningar för FileMaker.

På (gömt) beviljar åtkomst via nätverket, men förhindrar att den delade databasens namn visas i dialogrutan Värdar. Det är samma sak som att välja Alla användare och Visa inte i dialogrutan Värdar i dialogrutan Nätverksinställningar för FileMaker.

Av förbjuder nätverksåtkomst. Det är samma sak som att välja Inga användare i dialogrutan Nätverksinställningar för FileMaker.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Nej 

FileMaker WebDirect 

Nej 

FileMaker Server 

Nej 

FileMaker Cloud 

Nej 

FileMaker Data API 

Nej 

Anpassad webbpublicering 

Nej 

Runtime-lösning 

Nej 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

En delad databas, eller en databas som tillåter gäster, är en fil som är tillgänglig för användarna i ett nätverk. Mer information finns i Dela och vara värd för filer.

Exempel 1 

Garanterar att en databas är delad när den öppnas. Startat av scripttriggern VidFörstaFönsterÖppna.

Visa anpassad dialogruta ["Ska den här filen göras tillgänglig via nätverket?"]
If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 1]
Öppna databasen för gäster [På]
End If

Exempel 2 

Aktiverar nätverksdelning om den är inaktiverad.

If [Get ( Fleranvändarstatus ) = 0]
Öppna databasen för gäster [På]
End If

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)