Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för fält > Infoga text
 

Infoga text

Klistrar in ett textvärde i ett fält i den aktuella posten eller i en variabel.

Se även 

Tillval 

Markera hela innehållet ersätter allt innehåll i fältet eller variabeln. Om du inte väljer det här alternativet:

För ett fält ersätts enbart den valda delen av det aktiva fältet, eller också infogas data vid inmatningspunkten. Den förvalda inmatningspunkten finns i slutet av fältets data.

För en variabel som inte innehåller containerdata infogas data i slutet av variabelns aktuella värde. För en variabel med containerdata ersätts innehållet i variabeln.

Mål anger fältet som ska ta emot den inklistrade informationen eller variabeln som ska anges. Om det inte finns någon variabel kommer detta scriptsteg att skapa en (se Använda variabler).

Infoga text är det exakta värde som du vill klistra in.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Ja 

FileMaker Cloud 

Ja 

FileMaker Data API 

Ja 

Anpassad webbpublicering 

Ja 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Du måste ange en målvariabel, ange ett målfält i den aktuella layouten, klicka i ett fält eller använda scriptsteget Gå till fält innan du utför detta scriptsteg. Om Mål inte anges placeras data i det aktiva fältet. Annars returnerar det här scriptsteget en felkod som kan registreras med funktionen Get ( SenasteFel ).

Kommentarer 

Det här scriptsteget är avsett för att klistra in text i fälttypen Text. Om du vill infoga andra typer av data i andra typer av fält använder du antingen scriptsteget Infoga resultat eller scriptsteget Tilldela fält.

Om du manuellt markerar fältdata innan du kör det här scriptsteget i FileMaker WebDirect utförs scriptsteget som om du inte hade markerat något. Använd scriptsteget Ställ in markering om du vill markera fältdata innan du kör det här scriptsteget i FileMaker WebDirect.

Exempel 1 

Infogar "Utkast" i statusfältet.

Infoga text [Välj; Fakturor::Status; "Utkast"]

Exempel 2 

Infogar antingen "Betalda" eller "Obetalda" beroende på värdet i fältet Betalningsdatum.

If [ IsEmpty ( Fakturor::Betalningsdatum )]
Infoga text [Välj; Fakturor::Status; "Obetalda"]
Else
Infoga text [Välj; Fakturor::Status; "Betalda"]
End If

Exempel 3 

Infogar "Utkast" i statusfältet eller visar en dialogruta om Status inte finns i den aktuella layouten.

Infoga text [Välj; Fakturor::Status; "Utkast"]
If [Get ( SenasteFel ) = 102]
Visa anpassad dialogruta ["Statusfältet saknas i den aktuella layouten"]
End If

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)