Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för poster > Radera hittade poster
 

Radera hittade poster

Raderar alla poster i det aktuella sökresultatet.

Se även 

Tillval 

Med dialogruta anger om en dialogruta ska visas när scriptsteget utförs, och användaren ombes att bekräfta borttagning av alla poster.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Partiell 

FileMaker Cloud 

Partiell 

FileMaker Data API 

Partiell 

Anpassad webbpublicering 

Partiell 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Viktigt  Du kan inte ångra borttagning av poster.

Radera hittade poster försöker låsa en grupp med poster i sökresultatet för att sedan radera dem. Om alla poster i gruppen kan låsas raderar scriptsteget gruppen med poster, försöker låsa nästa grupp med poster och så vidare. Första gången inte alla poster i en grupp kan låsas (till exempel om en post redigeras av en annan användare) stoppas scriptsteget Radera hittade poster och en felkod returneras (felkoden kan registreras med hjälp av funktionen Get ( SenasteFel )).

Kommentarer 

Du kan ta bort alla poster i den aktuella tabellen genom att använda scriptsteget Visa alla och sedan Radera hittade poster.

Exempel 1 

Frågar om användaren vill ta bort alla poster i den aktuella tabellen.

Visa alla
Radera hittade poster [Med dialogruta: På]

Exempel 2 

Frågar om användaren vill ta bort alla poster i det aktuella sökresultatet.

Visa anpassad dialogruta ["Vill du radera alla " & Get ( HittadePoster ) & " hittade poster?"]
If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 1]
Radera hittade poster [Med dialogruta: Av]
End If

Relaterade avsnitt 

Scriptsteget Nollställ tabell

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)