Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för fält > Infoga från senast besökt
 

Infoga från senast besökt

Klistrar in data från den senast aktiva posten till det angivna fältet i den nu aktuella posten eller sökposten.

Se även 

Tillval 

Markera hela innehållet ersätter allt i fältet. Om du inte väljer detta tillval infogar Infoga från senast besökt resultatet vid insättningspunkten eller i slutet av fältets data.

Gå till målfält anger det fält du vill klistra in i.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Ja 

FileMaker Cloud 

Ja 

FileMaker Data API 

Ja 

Anpassad webbpublicering 

Ja 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Använd detta scriptsteg om du vill automatisera datainmatningen och vara säker på att det blir konsekvent gjort. Den aktiva posten är den sista posten där FileMaker Pro Advanced utförde någon aktivitet, t.ex. klistrade in text eller flyttade till ett fält med scriptsteget Gå till fält.

Kommentarer 

Om det angivna fältet inte finns i den layout där scriptet körs returnerar Infoga från senast besökt en felkod som kan fångas med funktionen Get ( SenasteFel ).

Om du manuellt markerar fältdata innan du kör det här scriptsteget i FileMaker WebDirect utförs scriptsteget som om du inte hade markerat något. Använd scriptsteget Ställ in markering om du vill markera fältdata innan du kör det här scriptsteget i FileMaker WebDirect.

Exempel 1 

Skapar en ny post och infogar kundens namn från den senaste posten som visades.

Ny post/sökpost
Infoga från senast besökt [Fakturor::Kundnamn]

Exempel 2 

Infogar värdet från fältet Kundnamn för den senast besökta posten i en sökpost, pausar så att användaren kan göra ändringar och utför sedan sökningen.

Sök [Paus: Av]
Infoga från senast besökt [Fakturor::Kundnamn]
Paus/Återuppta script [Vänta på användaren]
Utför sökning [ ]

Relaterade avsnitt 

Scriptsteget Tilldela fält

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)