Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för övriga funktioner > Uppdatera portal
 

Uppdatera portal

Uppdaterar relationen och innehållet i det namngivna objektet.

Se även 

Tillval 

Objektnamn är ett namngivet objekt i aktuell layout. Om Objektnamn inte är angivet, uppdaterar Uppdatera portal det aktiva layoutobjektet. Mer information finns i Namnge objekt.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Nej 

FileMaker Cloud 

Nej 

FileMaker Data API 

Nej 

Anpassad webbpublicering 

Nej 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 14.0

Beskrivning 

Uppdatera portal uppdaterar den kopplade relationen och innehållet i en portal som visar relaterade poster. Använd kommandot Uppdatera portal när ett globalt fält som används i portalens filtreringsberäkning har ändrats. Använd Uppdatera portal med scripttriggern VidObjektStäng om du till exempel vill uppdatera en portal när användaren verkställer en ändring i ett fält som används i portalens filtreringsberäkning.

Kommentarer 

I FileMaker WebDirect utför Uppdatera portal scriptsteget Uppdatera fönster.

Om layoutobjektet som anges vid Objektnamn inte är en portal, utför Uppdatera portal scriptsteget Uppdatera objekt.

Exempel 1 

Anger värdet av ett globalt fält som används i en portals filtreringsberäkning och uppdaterar sedan portalen.

Tilldela fält [Kund::Filer; 16]
Uppdatera portal [Objektnamn: "Kundbeställningar"]

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)