Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för övriga funktioner > Ställ in webbvisaren
 

Ställ in webbvisaren

Styr angiven webbvisare.

Se även 

Tillval 

Objektnamn är namnet på den webbvisare för vilken åtgärd ska utföras. Mer information finns i Namnge objekt.

Åtgärd låter dig välja något av följande:

Återställ återställer namngiven webbvisare till dess ursprungligen definierade webbadress. Den här åtgärden rensar också webbvisarens historik, både bakåt och framåt.

Uppdatera läser in den webbsida som webbvisaren visar på nytt.

Gå vidare går framåt en sida på samma sätt som en webbläsare går framåt.

Gå tillbaka går bakåt en sida på samma sätt som en webbläsare går bakåt.

Gå till URL ger dig möjlighet att ange en ny webbadress som ska läsas in i webbvisaren. Den nya webbadressen är en beräkning som du anger i dialogrutan med tillval för Ställ in webbvisare – Gå till URL. I det här scriptsteget kan du inte ändra om webbvisaren medger samverkan, visar en förloppsindikator eller statusmeddelanden, visar innehållet i sökläge eller automatiskt kodar en URL-adress. Du kan endast ställa in dessa alternativ när du lägger till eller ändrar en webbvisare i layoutläge.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Partiell 

FileMaker Server 

Nej 

FileMaker Cloud 

Nej 

FileMaker Data API 

Nej 

Anpassad webbpublicering 

Nej 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 8.5

Beskrivning 

Det här scriptsteget fungerar endast med namngivna webbvisar-objekt.

Om du vill ange objektnamnet skriver du antingen in namnet i rutan Objektnamn eller klickar på Ange och skapar en beräkning.

Om du har valt åtgärden Gå till URL:

Du anger en webbadress på så gott som samma sätt som när du skapar en webbvisare på en layout. Mer information finns i Arbeta med webbvisare i layouter.

Du kan skicka html-data till en webbvisare genom att ta med data i en URL, med följande format:

data:[<mediatyp>][;base64],<data>

Där följande syntax gäller:

dataurl = "data:" [ mediatyp ] [ ";base64" ] "," data

mediatyp = [ typ "/" undertyp ] *( ";" parameter )

data = *urlchar

parameter = attribut "=" värde

Mer information om "data URL-systemet" finns på Internet.

Kommentarer 

I FileMaker Pro Advanced stöds endast teckenkodningen UTF-16. Teckendata som har kodats med andra metoder kommer inte att visa målet för URL:en.

FileMaker WebDirect har inte stöd för alternativen Gå vidare och Gå tillbaka.

Exempel 1 

Återställer webbvisaren Produktwebbplats till dess ursprungligen definierade webbadress.

Ställ in webbvisaren [Objektnamn: "Produktwebbplats"; Åtgärd: Återställ]

Exempel 2 

Visar hemsidan för FileMaker, Inc. i webbvisaren Produktwebbplats:

Ställ in webbvisaren [Objektnamn: "Produktwebbplats"; URL: "http://www.filemaker.com/se"]

Exempel 3 

Visar URL-adressen som angetts i fältet Webbplats i webbvisaren Produktwebbplats:

Ställ in webbvisaren [Objektnamn: "Produktwebbplats"; URL: Produkter::Webbplats]

Exempel 4 

Använder data URL-systemet för att visa en liten ikon i en webbvisare vid namn WV2.

Ställ in webbvisaren [Objektnamn: "WV2"; URL: "data:image/gif;base64,R0lGODlhFwAMAKEAAL+/v///AAAAUwAAACH5BAEAAAAALAAAAAAXAAwAAAI7hBGHapHcXJKPumizpigI+QliSH0XIjokWJ6oB4+qt0Zmaqpjesxz7st1YD8ZEbhJajAuDgfSYTx60wIAOw=="]

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)

Arbeta med webbvisare i layouter

Namnge objekt