Referens > Scriptsteg > Scriptsteg i kategorin Kontroll > Utför script på server
 

Utför script på server

Utför ett script som angivits från en lista eller beräknas efter namn på servern som är värd för den aktuella filen.

Se även 

Tillval 

Angivet:

Från lista tillåter dig att välja scriptet du vill utföra.

Enligt namn tillåter dig att välja scriptnamnet med en beräkning. Scriptnamnet skiljer på versaler och gemener.

Parameter anger en scriptparameter för det angivna scriptet.

Väntar på att avsluta pausar scriptet på klienten tills det delscript som anropas av Utför script på server har slutförts på värden. Väntar på att avsluta måste vara markerat om en scriptresultat eller en felkod ska överföras från värden till klienten. Använd funktionen Get ( Scriptresultat ) för att registrera ett resultat eller funktionen Get ( SenasteFel ) för att registrera en felkod.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Nej 

FileMaker Cloud 

Nej 

FileMaker Data API 

Ja 

Anpassad webbpublicering 

Ja 

Runtime-lösning 

Nej 

Kommer från 

FileMaker Pro 13.0

Beskrivning 

Den aktuella filen måste finnas på FileMaker Server eller FileMaker Cloud. Annars returneras ett fel av Utför script på server. Mer information finns i Om att köra scripts på FileMaker Server och FileMaker Cloud.

Kommentarer 

Om du använder Enligt namn för att ange ett script i en annan FileMaker Pro Advanced-fil, måste beräkningen utvärderas till <namn på datakälla>::<scriptnamn>, till exempel "Fakturor::Fakturering för kvartal". Både datakällor och scriptnamn är skiftlägeskänsliga.

Exempel 1 

Kör ett script på servern och skickar aktuellt layoutnamn, kund-ID och kundens e-postadress som scriptparametern. Servern navigerar till den layout och den post som har angetts i parametern, sparar en länk till ögonblicksbilden av den aktuella posten, skickar länken till ögonblicksbilden till den e-postadress som angetts i parametern och returnerar ett resultat. Klienten hämtar scriptresultatet från servern och visar det i en anpassad dialogruta.

Huvudscript: Skicka länk till ögonblicksbild med e-post (Klient)

Utför script på server [Angivet: Från lista ; "Skicka länk till ögonblicksbild med e-post (server)" ; Parameter: List ( Get ( Layoutnamn ) ; Kunder::ID ; Kunder::Epost ) ; Väntar på att avsluta: På]
Visa anpassad dialogruta [Get ( Scriptresultat )]

Delscript: Skicka länk till ögonblicksbild med e-post (Server)

Gå till layout [GetValue ( Get ( Scriptparameter ) ; 1 )]
Sök [Paus: Av]
Tilldela fält [Kunder::ID; GetValue ( Get ( ScriptParameter ) ; 2 )]
Utför sökning [ ]
Ange variabel [$SÖKVÄG; Värde:Get ( TemporärSökväg ) & "Ögonblicksbild.fmpsl"]
Spara poster som ögonblicksbildlänk ["$SÖKVÄG"; Aktuell post ; Skapa kataloger: Av]
Skicka e-post [Skicka via SMTP-server; Med dialogruta: Av; Till: GetValue ( Get ( Scriptparameter ) ; 3 ); "$SÖKVÄG"]
Avsluta script [Textresultat: "Länk till ögonblicksbild skickades."]

Relaterade avsnitt 

Scriptsteget Utför script

Exempel på Utför script och scriptparametrar

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)