Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för poster > Verkställ post/sökpost
 

Verkställ post/sökpost

Verkställer en post eller sökpost.

Se även 

Tillval 

Hoppa över kontroll vid datainmatning åsidosätter alla alternativ för kontroll av datainmatning som har ställts in för fält och verkställer posten ändå. Detta alternativ hoppar endast över validering för fältuppsättningar med kontrollalternativet Endast vid datainmatning i dialogrutan Tillval för fält; fält som har ställts in på kontrollera alltid kontrolleras även om alternativet Hoppa över kontroll vid datainmatning är markerat. Mer information finns i Definiera fältkontroll.

Med dialogruta anger om en dialogruta ska visas när scriptsteget utfört, och användaren ombes att bekräfta sparåtgärden.

Obs!  Om Med dialogruta ställs in på Av tillämpas detta endast när Spara poständringar automatiskt är avmarkerat i layoutinställningarna.

Ignorera ESS-låsningskonflikter tillåter klienter till ODBC-datakällor att tvångsaktivera ändringar när optimistisk låsning förhindrar att åtgärden utförs. ODBC-datakällor kallas också för externa SQL-källor (ESS).

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Partiell 

FileMaker Cloud 

Partiell 

FileMaker Data API 

Partiell 

Anpassad webbpublicering 

Partiell 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Det här scriptsteget avslutar den aktuella posten eller sökposten, uppdaterar fältdata och ser till att inga fält är aktiva.

Exempel 1 

Går till layouten Fakturainformation, infogar det aktuella datumet i datumfältet och aktiverar posten.

Gå till layout ["Fakturainformation"]
Infoga resultat [Fakturor::Datum; Get ( AktuelltDatum )]
Verkställ post/sökpost [Med dialogruta: Av]

Relaterade avsnitt 

Scriptsteget Tilldela fält

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)