Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för rättstavning > Kontrollera hittade poster
 

Kontrollera hittade poster

Stavningskontrollerar innehållet i alla fält i de poster som bearbetas.

Se även 

Tillval 

Inga.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Nej 

FileMaker WebDirect 

Nej 

FileMaker Server 

Nej 

FileMaker Cloud 

Nej 

FileMaker Data API 

Nej 

Anpassad webbpublicering 

Nej 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Exempel 1 

Kontrollerar stavningen i alla fält i sökresultatet.

Utför sökning [Återställ]
Kontrollera hittade poster

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)