Referens > Scriptsteg > Scriptsteg i kategorin Kontroll > Ange variabel
 

Ange variabel

Sätter en lokal eller global variabel till ett angivet värde.

Se även 

Tillval 

Namn är namnet på den variabel du vill skapa. Ge namnet prefixet $ för en lokal variabel eller $$ för en global variabel. Om ingen variabel anges läggs $ automatiskt till i början av namnet.

Värde är värdet som variabeln ställs in på. Du kan ange text eller en beräkning.

Repetition är repetitions(index)numret på den variabel du vill skapa. Om ingen repetition anges är standardvärdet 1.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Ja 

FileMaker Cloud 

Ja 

FileMaker Data API 

Ja 

Anpassad webbpublicering 

Ja 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 8.0

Beskrivning 

Om det inte finns någon variabel kommer detta scriptsteg att skapa en. Mer information finns i Använda variabler.

Exempel 1 

Skapar en relaterad post med hjälp av en lokal variabel som kopierar informationen till ett matchande fält.

Ange variabel [$AKTUELLT_KUND_ID; Värde: Kunder::Kund-ID]
Gå till layout ["Fakturainformation"]
Ny post/sökpost
Tilldela fält [Fakturor::Kund-ID; $AKTUELLT_KUND_ID]

Exempel 2 

Använder en lokal variabel för att spara poster som Excel- eller PDF-filer i dokumentmappen.

Visa anpassad dialogruta ["Spara aktuell post i Excel- eller PDF-format?"]
If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 1]
Ange variabel [$SÖKVÄG; Värde: Get ( Dokumentsökväg ) & "Faktura" & Faktura::Fakturanummer & ".xlsx"]
Spara poster i Excel-format [Återställ; Med dialogruta: Av; "$SÖKVÄG"; Aktuell post" ; Skapa kataloger: Av]
Else
Ange variabel [$SÖKVÄG; Värde: Get ( Dokumentsökväg ) & "Faktura " & Faktura::Fakturanummer & ".pdf"]
Spara poster i PDF-format [Återställ; Med dialogruta: Av; "$SÖKVÄG";
Aktuell post" ; Skapa kataloger: Av]
End If

Exempel 3 

Använder global variabel som växlingsfunktion för att stoppa ett script från att utlösas.

Script: Gå till vald faktura för iOS

Ange variabel [$$SCRIPTTRIGGER; Värde: "Av"]
Gå till layout ["Fakturainformation iPad"]

Script: Kör Ange fakturainformation

If [$$SCRIPTTRIGGER = "Av"]
Ange variabel [$$SCRIPTTRIGGER; Värde: "På"]
Avsluta script [Textresultat: ]
End If
Sök efter matchande poster [Ersätt; Fakturor::Kundnamn]
Gå till post/sökpost/sida [Första]

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)

Om formler

Definiera repeterade fält