Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för sökresultat > Uteslut
 

Uteslut

Utesluter den aktuella posten från sökresultatet eller växlar den aktuella sökposten mellan att hitta och utesluta poster.

Se även 

Tillval 

Inga.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Ja 

FileMaker Cloud 

Ja 

FileMaker Data API 

Ja 

Anpassad webbpublicering 

Ja 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Det här scriptsteget utesluter (döljer tillfälligt) den aktuella posten från sökresultatet och gör nästa post i tabellen till aktuell post.

Utelämna poster fungerar bara i bearbetningsläge och sökläge. När det här scriptsteget utförs i sökläget växlar den aktuella sökposten mellan att inkludera poster och utesluta poster.

Exempel 1 

Utesluter den aktuella posten från de hittade posterna om den skapades före det aktuella datumet.

If [Fakturor::Skapad den < Get ( AktuelltDatum )]
Uteslut
End If

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)