Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för konton
 

Scriptsteg för konton

Med Scriptsteg för konton kan du skapa och hantera användarnas konton. Med scriptsteg för konton kan du:

lägga till konton

radera konton

återställa lösenord för konton

ändra lösenord

aktivera konton

logga in på en fil med annat konto och lösenord

Kommentarer 

Konton skapade med scriptsteg kan inte få fullständig behörighet (det får bara manuellt skapade konton).

Användare måste ha fullständig behörighet för att utföra scriptsteg för konton. Om du vill låta användare med lägre behörighet än fullständig behörighet utföra scriptsteg för konton, högerklickar du på aktuellt script i sektionen för scripts och väljer Bevilja fullständig behörighet. Mer information om behörighet och scriptsteg finns i Ändra behörighet för scripts.