Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för fält > Infoga fil
 

Infoga fil

Importerar en fil eller filreferens till det aktuella containerfältet eller en variabel; konfigurerar dialogrutan Infoga fil.

Se även 

Tillval 

Dialogalternativ låter dig skapa en anpassad Infoga fil-dialogruta, filtrera filtyper och välja lagrings-, visnings- och komprimeringsalternativ. Mer information finns i Dialogrutan Tillval för "Infoga fil".

Mål anger det containerfält eller den variabel där du vill infoga filen. Om det inte finns någon variabel kommer detta scriptsteg att skapa en (se Använda variabler).

Ange källfil anger filen som ska infogas. Mer information finns i Skapa filsökvägar.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Partiell 

FileMaker WebDirect 

Partiell 

FileMaker Server 

Nej 

FileMaker Cloud 

Nej 

FileMaker Data API 

Nej 

Anpassad webbpublicering 

Nej 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Du måste ange en målvariabel, ange ett målcontainerfält i den aktuella layouten, klicka i ett containerfält eller använda scriptsteget Gå till fält innan du utför detta scriptsteg. Om inget Mål anges placeras data i det aktiva containerfältet. Annars returnerar det här scriptsteget en felkod som kan registreras med funktionen Get ( SenasteFel ). Om du inte anger vilken fil som ska infogas visar FileMaker Pro Advanced en dialogruta där användaren kan välja en fil.

Kommentarer 

FileMaker WebDirect har inte stöd för alternativen Dialogalternativ eller Ange källfil.

FileMaker Go använder följande alternativ i dialogrutan Infoga filalternativ med det här scriptsteget: för Lagringsalternativ använder den Infoga och för Visa använder den Innehållet i filen (om möjligt).

Exempel 1 

Går till fältet Arkiv och infogar ett dokument med hjälp av den relativa sökvägen file:Documents/Instruction Manual.doc.

Gå till fält [Produkter::Fil]
Infoga fil ["Instruction Manual.doc"]

Exempel 2 

Öppnar en dialogruta med anpassade filformatsfilter så att användaren kan markera en fil, försöker komprimera den markerade filen och infogar sedan filen i det aktiva containerfältet.

Infoga fil [Filtrera; Infoga; Komprimera om möjligt]

Exempel 3 

Infogar den angivna filen i fältet Filnamn i containerfältet Fil och försöker visa filinnehållet.

Ange variabel [$FIL_SÖKVÄG; Värde: Get ( Dokumentsökväg ) & Produkter::Filnamn]
Infoga fil [Infoga; Visa innehåll; Komprimera aldrig; Produkter::Fil ; $FIL_SÖKVÄG]

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)