Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för övriga funktioner > # (Kommentar)
 

# (Kommentar)

Lägger till kommentarer i listan över steg i scriptet.

Se även 

Tillval 

Skriv kommentarer.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Ja 

FileMaker Cloud 

Ja 

FileMaker Data API 

Ja 

Anpassad webbpublicering 

Ja 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Använd kommentarerna när du vill dokumentera ditt script. Kommentarerna visas i fetstil och föregås av ett #. Kommentarerna visas bara när du granskar scriptet och visas inte när scriptet utförs.

Kommentarer 

Om du vill lägga till en ny rad i kommentartexten trycker du på:

Windows: Ctrl+Retur eller Alt+Enter

macOS: Ctrl-Retur eller Alt-Retur

Kommentarer skrivs i kursiv stil.

Exempel 1 

Visar hur kommentarer används till att förklara scriptsteg.

Gå till layout ["Fakturor"]
#Sök efter alla fakturor för aktuell kund
Sök efter matchande poster [Ersätt; Fakturor::Kund-ID]
#Sortera sökresultat efter Faktura-ID
Sortera poster [Återställ; Med dialogruta: Av]
#Spara alla poster i sökresultatet som en PDF
Spara poster i PDF-format [Med dialogruta: Av; "Kundbackup.pdf"; Alla poster som bearbetas ; Skapa kataloger: Av]
#Gå tillbaka till den ursprungliga layouten
Gå till layout [ursprunglig layout]

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)