Referens > Scriptsteg > Scriptsteg i kategorin Kontroll > If
 

If

Utvärderar en boolesk (logisk) beräkning och utför en villkorlig åtgärd baserat på utvärderingen.

Se även 

Tillval 

Ange den booleska beräkning du vill utföra.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Ja 

FileMaker Cloud 

Ja 

FileMaker Data API 

Ja 

Anpassad webbpublicering 

Ja 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Om resultatet av beräkningen är alla tal utom noll, utvärderas beräkningen till sant och efterföljande scriptsteg utförs. Om beräkningsresultatet är noll, inga data, eller inte blir ett tal utvärderar beräkningen till falskt och de efterföljande scriptstegen utförs inte.

Varje If-steg måste ha ett motsvarande scriptsteget End If någonstans efter If-steget och med samma indrag. Varje gång som du använder ett If-scriptsteg lägger sektionen för scriptredigering in ett End If-steg automatiskt.

Du kan också lägga till ytterligare villkor med hjälp av scriptsteget Else If och scriptsteget Else.

Kommentarer 

Om du inte anger någon beräkning eller om beräkningen är resultatlös, utvärderas den som falskt. Använd funktionen Get ( SenasteFel ) för att fånga upp dessa fel.

Exempel 1 

Utför en sökning. Om inga poster hittas visas och sorteras alla poster.

Utför sökning [Återställ]
If [Get (HittadePoster) = 0]
Visa alla
Sortera poster [Återställ; Med dialogruta: Av]
End If

Exempel 2 

Utför en sökning. Om inga poster hittas visas en anpassad dialogruta. Om poster hittas sorteras sökresultatet.

Utför sökning [Återställ]
If [Get ( HittadePoster ) = 0]
Visa anpassad dialogruta ["Sök poster"; "Inga poster hittades."]
Else
Sortera poster [Återställ; Med dialogruta: Av]
End If

Exempel 3 

Utför en sökning. Om inga poster hittas visas en anpassad dialogruta. Om en post hittas visas layouten Fakturainformation. Om mer än en post hittas visas layouten Fakturor.

Utför sökning [Återställ]
If [Get (HittadePoster) = 0]
Visa anpassad dialogruta ["Sök poster"; "Ingen post hittades."]
Else If [Get (HittadePoster) = 1]
Gå till layout ["Fakturainformation"]
Else
Gå till layout ["Fakturor"]
End If

Exempel 4 

Utför en sökning. Om inga poster hittas visas en anpassad dialogruta så att användaren kan köra scriptet Sök efter fakturor och söka igen. Om en post hittas visas layouten Fakturainformation. Om mer än en post hittas visas layouten Fakturor.

Script: Sök efter fakturor

Utför sökning [ ]
If [Get ( HittadePoster ) = 0]
Visa anpassad dialogruta ["Ingen post hittades"; "Inga poster hittades. Vill du söka igen?"]
If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 1]
#Anropar detta script igen som ett delscript
Utför script [Angivet: Från lista; "Sök efter fakturor" ; Parameter: ]
Else
Visa alla
End If
Else If [Get ( HittadePoster ) = 1]
Gå till layout ["Fakturainformation"]
Else
Gå till layout ["Fakturor"]
End If
Sortera poster [Återställ; Med dialogruta: Av]

Relaterade avsnitt 

Definiera beräkningsfält

Funktionen If

If-struktur, exempel

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)

Om formler