Referens > Scriptsteg > Scriptsteg i kategorin Kontroll > Manuell felhantering
 

Manuell felhantering

Undertrycker eller aktiverar normala varningsmeddelanden i FileMaker.

Se även 

Tillval 

medför att FileMaker Pro Advanced-varningsmeddelanden och vissa dialogrutor inte visas. Om felresultatet är 100 eller 803, visas inte vissa standarddialogrutor, t.ex. dialogrutan Öppna fil.

Av återaktiverar varningsmeddelandena.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Ja 

FileMaker Cloud 

Ja 

FileMaker Data API 

Ja 

Anpassad webbpublicering 

Ja 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Använd det här scriptet om du vill inaktivera normala FileMaker-aviseringsmeddelanden som orsakas av efterföljande scriptsteg så att scriptet kan hantera fel i stället. Det är viktigt att du förekommer så många problem som möjligt och att du inkluderar tydliga anvisningar för vad som ska göras när det uppstår fel.

Genom att använda funktionen Get ( SenasteFel ) med vissa kontrollscriptsteg kan du kontrollera om tidigare script returnerande ett fel och vidta lämplig åtgärd.

Kommentarer 

Använd Get (SenasteFel) omedelbart efter det scriptsteg du vill testa; ett fungerande mellanliggande steg kan återställa den felkod du hade för avsikt att registrera. Se FileMaker-felkoder.

När Manuell felhantering används i ett script som innehåller ett delscript fångas även fel från delscriptet in.

Script på serversidan och script som körs via Anpassad webbpublicering eller FileMaker Data API körs alltid som om Manuell felhantering vore inställt på . Mer information finns i Om att köra scripts på FileMaker Server och FileMaker Cloud.

Exempel 1 

Utför en sökning och döljer dialogrutan för felet om inga poster hittades.

Manuell felhantering [På]
Utför sökning [Återställ]

Exempel 2 

Utför en sökning. Om inga fel påträffas sorteras posterna. Om inget sökvillkor angetts visas alla posterna. Om inga poster matchar sökposten visas en anpassad dialogruta.

Manuell felhantering [På]
Utför sökning [Återställ]
If [Get ( SenasteFel ) = 0]
Sortera poster [Återställ; Med dialogruta: Av]
Else If [Get ( SenasteFel ) = 400]
Visa alla
Else If [Get ( SenasteFel ) = 401]
Visa anpassad dialogruta ["Sök"; "Inga poster hittades."]
End If

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)