Referens > Scriptsteg > Scriptsteg i kategorin Kontroll > Avsluta script
 

Avsluta script

Tvingar det script, delscript eller externa script som körs att stoppas omedelbart.

Se även 

Tillval 

Textresultat anger ett värde som ska skickas tillbaka till det överordnade scriptet. Värdet baseras oftast på status för det aktuella scriptet.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Ja 

FileMaker Cloud 

Ja 

FileMaker Data API 

Ja 

Anpassad webbpublicering 

Ja 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Om Avsluta script används i delscriptet återupptas huvudscriptet, med eller utan valfritt scriptresultat. Om det valfria scriptresultatet har angetts returneras scriptresultatet och lagras i huvudscriptet tills ett annat delscript som returnerar ett värde anropas. Scriptresultatet raderas när du avslutar huvudscriptet. Scriptresultatet kan lagras i en lokal eller global variabel för att användas senare.

I script som körs av vissa scripttriggers kan du använda det här scriptsteget för att returnera Sant eller Falskt i syfte att avgöra om den utlösande händelsen behandlas. Mer information finns i Referens för scripttriggers.

Exempel 1 

Utför en sökning och skriver ut. Om inga poster hittas visas alla poster och scriptet avslutas.

Utför sökning [Återställ]
If [Get ( HittadePoster ) = 0]
Visa alla
Avsluta script [Textresultat: ]
End If
Skriv ut [Med dialogruta: Av]

Exempel 2 

Skriver ut obetalda fakturor. I delscriptet Skriv ut kan användare välja om de vill skriva ut fakturor. Om användare väljer att skriva ut använder Avsluta script ett scriptresultat för att ange "Utskrivet den <aktuellt datum>" i Statusfältet.

Huvudscript: Skriv ut obetalda fakturor

Nytt fönster [Stil: Dokument; Namn: "Fakturalista"; Med layout: "Skriv ut fakturor" (Fakturor)]
Utför sökning [Återställ]
#Anropar delscriptet "Skriv ut" som anges nedan
Utför script [Angivet: Från lista; "Skriv ut" ; Parameter: ]
#Fortsätter när delscriptet har slutförts
If [Get ( Scriptresultat ) = 1]
Ersätt fältinnehåll [Med dialogruta: Av; Fakturor::Status; "Utskrivet den" & Hämta ( AktuelltDatum )]
Else
Visa alla
Sortera poster [Återställ; Med dialogruta: Av]
End If

Delscript: Skriv ut

Visa anpassad dialogruta ["Skriv ut obetalda fakturor"; "Vill du skriva ut obetalda fakturor?"]
If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 1]
Skriv ut [Med dialogruta: Av]
Else
Stäng fönster [Aktuellt fönster]
End If
#Använder parametern Resultat för att skicka användarens val till huvudscriptet
Avsluta script [Textresultat: Get ( SenasteMeddelandeval )]

Relaterade avsnitt 

Funktionen Get ( Scriptresultat )

Scriptsteget Avbryt script

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)

Om formler