Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för filer > Skriv ut
 

Skriv ut

Skriver ut information som finns i en fil.

Se även 

Tillval 

Med dialogruta anger om dialogrutan Skriv ut ska visas när scriptsteget utförs.

Ange utskriftstillval låter dig ange ett utdatamål (Återställ anger att utskriftsalternativ är sparade i scriptsteget). När scriptet körs kommer utdata från det att skickas till den skrivare eller fax som du har angett.

macOS: Som ett alternativ till att ange en skrivare eller fax kan du klicka på PDF i dialogrutan Skriv ut och sedan välja ett PDF-alternativ från listan eller välja Redigera-menyn när du vill definiera ett anpassat utdataformat eller mål för PDF-filen.

Om du inte anger ett utdatamål innan du sparar scriptet eller om angiven skrivare inte kan hittas när scriptet körs, kommer utdata från scriptsteget att skickas till användarens standardskrivare.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Partiell 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Nej 

FileMaker Cloud 

Nej 

FileMaker Data API 

Nej 

Anpassad webbpublicering 

Nej 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Du kan lagra utskriftsalternativ med det här scriptsteget eller låta användaren ange utskriftsvillkor när steget utförs.

Om utskriften behöver särskilda tillval för utskriftsformat för att skriva ut korrekt lägger du till scriptsteget Skrivarinställning före steget Skriv ut.

Kommentarer 

I FileMaker WebDirect:

Det här scriptsteget skapar en PDF i en ny webbläsarflik. Om du vill skriva ut PDF:en använder du webbläsarens kontroller.

Om typsnitten inte visas korrekt i PDF:en kontrollerar du att alla nödvändiga typsnitt är installerade och tillgängliga för Web Publishing Engine i FileMaker Server-driftsättningen. Se FileMaker Server Hjälp.

Webbvisare visar inte innehållet i PDF-filer.

När du använder mer än ett scriptsteg för utskrift i ett script, kommer det sparade skrivarnamnet endast att gälla det scriptsteg för utskrift som det innehåller.

Inställningarna för dubbelsidig utskrift och antalet kopior har ingen effekt FileMaker Go. Det här scriptsteget innehåller heller inget alternativ för att ställa in maximal bild-DPI, men du kan välja en upplösning i dialogrutan FileMaker Go Utskriftsformat.

Om alternativet Med dialogruta anges till Av i FileMaker Go så visas iOS dialogruta för utskrift, men inte FileMaker Go-dialogrutan Skrivarinställning.

Exempel 1 

Går till layouten Skriv ut fakturor, sorterar posterna och skriver ut.

Gå till layout ["Skriv ut fakturor"]
Sortera poster [Återställ; Med dialogruta: Av]
Skriv ut [Återställ: Skrivare; Med dialogruta: Av]

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)