Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för filer > Stäng fil
 

Stäng fil

Stänger den angivna FileMaker-filen.

Se även 

Tillval 

Aktuell fil stänger den fil som kör scriptsteget.

Lägg till FileMaker-datakälla anger en FileMaker Pro Advanced-fil som scriptsteget ska koppla bort.

Lägg till ODBC-datakälla anger en ODBC-datakälla som ska kopplas bort.

Hantera datakällor låter dig ändra eller ta bort externa datakällor som du har lagt till. Se Redigera FileMaker-datakällor och Redigera ODBC-datakällor.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Nej 

FileMaker Server 

Nej 

FileMaker Cloud 

Nej 

FileMaker Data API 

Nej 

Anpassad webbpublicering 

Nej 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Om du inte anger en fil avbryter FileMaker Pro Advanced det aktuella scriptet och FileMaker-filen som scriptet körs i stängs.

Det här scriptsteget kopplar bort den angivna ODBC-datakällan. Detta gör att du kan logga in igen på den angivna ODBC-datakällan med ett annat användarnamn och ett annat lösenord utan att stänga FileMaker-filen.

Kommentarer 

Om en användare flyttar den angivna filen kanske inte FileMaker Pro Advanced kan stänga filen.

Stäng fil kan inte stänga externa datakällor som refereras till i relationsdiagrammet.

Exempel 1 

Öppnar databasen Fakturor, utför ett script och stänger sedan den aktuella databasen.

Öppna fil [Öppna gömt: Av ; "Fakturor"]
Utför script [Angivet: Från lista ; "Sortera poster" från fil: "Fakturor" ; Parameter: ]
Stäng fil [Aktuell fil]

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)

Arbeta med externa datakällor