Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för redigering > Kopiera
 

Kopiera

Kopierar innehållet i det angivna fältet i den aktuella posten och sparar innehållet i Urklipp.

Se även 

Tillval 

Markera hela innehållet kopierar innehållet i ett fält i aktuell post och sparar det i Urklipp. Om du inte använder Markera hela innehållet kopieras bara det som är markerat i fältet.

Gå till målfält anger det fält vars innehåll du vill kopiera. När du inte har angett något fält och inget har markerats, kopieras värdena från samtliga fält i den aktuella posten.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Partiell 

FileMaker Server 

Ja 

FileMaker Cloud 

Ja 

FileMaker Data API 

Ja 

Anpassad webbpublicering 

Ja 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Det här scriptsteget duplicerar innehållet i fältet. Om du vill ta bort fältinformationen använder du scriptsteget Klipp ut.

Kommentarer 

Innehåll som du klipper ut eller kopierar till Urklipp är tillgängligt för andra program.

Med FileMaker WebDirect placeras inte data i Urklipp med scriptsteget Kopiera.

Om du manuellt markerar fältdata innan du kör det här scriptsteget i FileMaker WebDirect utförs scriptsteget som om du inte hade markerat något. Använd scriptsteget Ställ in markering om du vill markera fältdata innan du kör det här scriptsteget i FileMaker WebDirect.

Exempel 1 

Uppmanar användaren att antingen klippa ut eller kopiera innehållet i fältet E-post.

Visa anpassad dialogruta ["Vill du klippa ut eller kopiera kundens e-postadress?"]
If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 1]
Klipp ut [Kunder::Epost]
Else If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 2]
Kopiera [Kunder::Epost]
End If

Relaterade avsnitt 

Scriptsteget Klistra in

Scriptsteget Radera

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)