Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för sökresultat > Visa endast uteslutna
 

Visa endast uteslutna

Söker efter de poster som inte finns i den aktuella gruppen hittade poster.

Se även 

Tillval 

Inga.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Ja 

FileMaker Cloud 

Ja 

FileMaker Data API 

Ja 

Anpassad webbpublicering 

Ja 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Använd det här scriptsteget i bearbetningsläge och granskningsläge. Om du utför detta scriptsteg i sökläge eller layoutläge växlar FileMaker Pro Advanced till bearbetningsläge när posterna har hittats.

Exempel 1 

Visar alla uteslutna poster.

Visa anpassad dialogruta ["Visa uteslutna poster?"]
If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 1]
Visa endast uteslutna
End If

Exempel 2 

Visar att om scriptsteget Sök efter matchande poster används i stället för Visa endast uteslutna kan det vara ett enklare sätt att skapa hittade poster för bara den aktuella posten.

#Med Visa endast uteslutna krävs flera steg
#för att skapa en uppsättning hittade poster, utesluta den aktuella posten
#och visa endast den uteslutna posten.
Visa alla
Uteslut
Visa endast uteslutna
#Ett enskilt Sök efter matchande poster-scriptsteg kan utföra samma uppgift
#när ett fält med unika värden, till exempel fältet FakturaID, anges.
Sök efter matchande poster [Ersätt; Fakturor::FakturaID]

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)